Manuál

Registrace a přihlášení

a. Registrace

Zaregistrujte se a používejte aplikaci Goodloading. Registrace je zcela zdarma a po založení účtu můžete používat bezplatnou verzi aplikace nebo si zakoupit verzi PRO.

Registrace se provádí na adrese: https://app.goodloading.com/cz/auth/register

Do aplikace se můžete zaregistrovat pomocí služby Google, Facebook, účtu TransID nebo zadáním e-mailu. Při registraci prostřednictvím formuláře budete vyzváni k uvedení své role. Uveďte, zda pracujete pro přepravní společnost, dopravní společnost nebo výrobce, nebo zda jste žák/student. Tyto údaje potřebujeme pouze pro statistické účely.

Pokud se registrujete prostřednictvím e-mailu, obdržíte do své e-mailové schránky e-mail s aktivačním odkazem. Po potvrzení odkazu můžete pokračovat v práci v aplikaci.

Svůj účet Goodloading můžete kdykoli smazat.

b. Přihlašení

Jakmile si v aplikaci vytvoříte účet, můžete se do ní přihlásit z jakéhokoli zařízení.

Po přihlášení v mobilních zařízeních nemůžete upravovat projekty, ale můžete prohlížet nebo sdílet data uložená ve svém účtu.

Do aplikace se můžete přihlásit na adrese: https://app.goodloading.com/cz/auth/login

První kroky v aplikaci

Začínáte aplikaci používat? Podívejte se na různé moduly aplikace:

 1. Přidání ložného prostoru a nákladů. Kliknutím na tlačítko + otevřete moduly pro vytváření prostorů a nákladů.
 2. Pokud používáte nahrané ložné prostory a náklady, jednoduše klikněte na ikonu seznamu a otevřete modul rychlého výběru. V něm najdete všechny uložené ložné prostory a náklady.
 3. Náklady a ložné prostory, které jste pro projekt zadali, se zobrazí v seznamu s přidanými náklady. V tomto seznamu můžete přenášet náklady do jiných prostorů. Přidané náklady a prostory v seznamu můžete také upravovat nebo mazat.
 4. Máte specifické požadavky na to, jak má aplikace uspořádat Vaše náklady? Přejděte do nastavení algoritmu a upravte je.
 5. Ve vizualizaci uvidíte celý projekt, můžete jej libovolně otáčet a přidané náklady můžete ručně přesouvat.
 6. Pod vizualizací najdete podrobné informace o nakládce – rozměry prostoru, počet naložených zásilek, jejich celkovou hmotnost, nevyužitý prostor v m2, obsazený a neobsazený prostor v m3, obsazené a neobsazené LDM a v případě zatížení náprav i stupeň zatížení.
  7 Na horní liště najdete další možnosti, včetně možnosti vytvořit nový projekt, importovat náklady ze souboru, vygenerovat odkaz pro sdílení a další podrobná nastavení týkající se nákladů. Podrobný popis najdete v tomto modulu.
  8 V pravém horním rohu najdete další možnosti – oznámení, Váš účet a možnost rozbalit aplikaci na celou obrazovku.

Přístup k verzi PRO si můžete zaplatit ve svém uživatelském účtu.

Řízení ložného prostoru

a. Přidání vozidla

 1. 1 Po vstupu do aplikace klikněte na položku Ložná plocha, abyste mohli do projektu přidat vozidlo.
 2. V horním panelu vyberte možnost Vozidlo.
 3. Vozidlo můžete vybrat ze seznamu:
  – Kliknutím na tlačítko Přidat jej přidáte do projektu beze změn.
  – Kliknutím na ikonu tužky můžete vozidlo před přidáním do projektu upravit.

  V seznamu jsou zobrazena vozidla přidaná ve výchozím nastavení v aplikaci a také vozidla, která má uživatel uložena ve svém účtu.
 4. Pokud prostory, se kterými chcete pracovat, nejsou v seznamu rychlého výběru, zadejte jejich rozměry sami. Klikněte na Vytvořit vlastní.
 1. Vyplňte název, délku, šířku a výšku a počet vozidel tohoto typu, která mají být do projektu přidána. V aplikaci Goodloading můžete plánovat nakládku pro několik vozidel najednou.

  Při vytváření vozidla můžete také přidat jeho nosnost a uvést způsob nakládky – zprava, zezadu, zleva, shora. Díky těmto informacím algoritmus při plánování rozložení zohlední způsob nakládky. “

Hodnoty v programu jsou uvedeny v cm a kg, pokud uživatel nezmění jednotky na palce a libry.

Při vytváření vozidla můžete přidat body trasy, soupravu, zatížení náprav, podběhy kol, chladicí jednotku a variofloor – jak je podrobněji popsáno níže.

 1. Klikněte na tlačítko uložit, pokud chcete, aby se ložná plocha přidala k Vašemu účtu a objevila se tak v seznamu rychlého výběru. Budete jej moci kdykoli upravit nebo odstranit.
 2. Po dokončení vyplnění všech údajů o vozidle klikněte na tlačítko Přidat, aby byla plocha přidána do vašeho projektu.
 3. Chcete-li odstranit všechny vyplněné údaje a začít psát znovu, klikněte na ikonu koše.
 4. Kliknutím na ikonu šipky systém obnoví původně zadané údaje.

Pokud chcete do projektu přidat další ložné prostory, pak po přidání jednoho přidejte stejným způsobem další.

Souprava

 1. Vozidlo lze přidat jako soupravu s druhým návěsem. Kliknutím na horní panel Sada přidáte k vozidlu návěs.
 2. Zadejte délku, šířku a výšku návěsu. Stejně jako u prvního vozidla můžete uvést jeho kapacitu a způsob nakládání.
 3. Pokud jste vyplnili všechny údaje o vozidle, nezapomeňte kliknout na tlačítko Přidat.

Zatížení nápravy

 1. 1 Kliknutím na položku Tlaky na nápravy v horním panelu je nastavte pro své vozidlo.
 2. Tlaky na nápravy můžete nastavit pro jeden návěs, nebo pokud jste vybrali možnost nastavit, pak pro návěs a přívěs.
 3. Pro každou nápravu se údaje zadávají samostatně. Vyberte nápravu a poté vyplňte její rozměry. Nezapomeňte vyplnit údaje pro všechny nápravy.
 4. Pro každou nápravu vyplňte následující údaje:
  vzdálenost od začátku návěsu
  zatížení na nezatíženou nápravu
  maximální přípustné zatížení
 5. Polohu nápravy na výkresu nákladního vozidla můžete změnit posunutím posuvníku. Vzdálenost od začátku návěsu se pak zadá automaticky v závislosti na poloze posuvníku.
 6. Pokud jste vyplnili všechny údaje o vozidle, nezapomeňte kliknout na tlačítko Přidat.

Podběhy kol

 1. Pokud chcete vyloučit podběhy kol z oblasti nakládání, přejděte na kartu Podběhy kol.
 2. Podběhy kol můžete nastavit pro jeden návěs nebo, pokud jste zvolili možnost nastavit, pro návěs a přívěs.
 3. Vyplňte podrobnosti, jako např:
  – vzdálenost od dveří
  – šířka podběhů kol
  – výška podběhů kol
  – délka podběhů kol
 4. V náhledu uvidíte, jak vypadají podběhy kol na vozidle.
 5. Pokud jste vyplnili všechny údaje o vozidle, nezapomeňte kliknout na tlačítko Přidat.

Chladicí jednotka

 1. Pokud chcete chladicí jednotku vyloučit z nákladového prostoru, přejděte na záložku Chladicí jednotka.
 2. Chladicí jednotku můžete nastavit pro jeden návěs nebo, pokud jste zvolili možnost Set, pro návěs a přívěs.
  Vyplňte následující údaje
  – výška umístění od podlahy
  – šířka
  – výška
  – délka
 3. V náhledu uvidíte, jak chladicí jednotka vypadá na vozidle.
 4. Pokud jste vyplnili všechny údaje o vozidle, nezapomeňte kliknout na tlačítko Přidat.

Variofloor

 1. Pokud chcete do ložné plochy přidat dvojitou podlahu, přejděte na kartu Variofloor.
 2. Podlahu variofloor můžete nastavit pro jeden přívěs nebo, pokud jste zvolili možnost kombinace, pro přívěs a návěs.
 3. Vyplňte výšku od podlahy, tloušťku podlahy a nosnost.
 4. V náhledu uvidíte, jak bude podlaha Variofloor vypadat na vozidle.
 5. Pokud jste vyplnili všechny údaje o vozidle, nezapomeňte kliknout na tlačítko Přidat.

b. Přidání lodního kontejneru

 1. Po vstupu do aplikace klikněte na položku Ložná plocha, abyste mohli do projektu přidat lodní kontejner.
 2. V horním panelu vyberte možnost Lodní kontejner.
 3. V seznamu můžete vybrat kontejner:
  klikněte na tlačítko Přidat, čímž jej beze změn přidáte do projektu.
  Pokud chcete kontejner před přidáním do projektu upravit, klikněte na ikonu tužky.
  V seznamu jsou zobrazeny lodní kontejnery přidané ve výchozím nastavení v aplikaci a také ty, které má uživatel uložené ve svém účtu.
 4. Pokud prostory, se kterými chcete pracovat, nejsou v seznamu rychlého výběru, zadejte jejich rozměry sami. Klikněte na Vytvořit vlastní.
 1. Vyplňte název, délku, šířku, výšku a počet kontejnerů tohoto typu, které mají být do projektu přidány.

  Při vytváření kontejneru můžete také doplnit jeho nosnost a uvést způsob nakládání – zprava, zezadu, zleva, shora.

  Hodnoty v programu jsou uvedeny v cm a kg, pokud uživatel nezmění jednotky na palce a libry.

  Při vytváření kontejneru můžete přidat body na trase, soupravu, těžiště, chladicí jednotku a velikost ve dveřích – o tom píšeme podrobněji níže.
 2. Klikněte na tlačítko uložit, pokud chcete, aby se ložná plocha přidala k Vašemu účtu a objevila se tak v seznamu rychlého výběru. Budete jej moci kdykoli upravit nebo odstranit.
 3. Pokud jste dokončili vyplňování všech údajů o lodním kontejneru, klikněte na tlačítko Přidat, aby se plocha přidala do projektu.
 4. Chcete-li odstranit všechny vyplněné údaje a začít psát znovu, klikněte na ikonu koše.
 5. Kliknutím na ikonu šipky systém obnoví původně zadané údaje.
  Pokud chcete do projektu přidat další ložné prostory, pak po přidání jednoho přidejte stejným způsobem další.

Souprava

 1. Lodní kontejner lze přidat do soupravy s jiným kontejnerem. Klepnutím na tlačítko v horním panelu Set jej přidáte.
 2. Zadejte délku, šířku a výšku lodního kontejneru. Můžete také uvést jeho nosnost a způsob nakládání.
 3. Pokud jste vyplnili všechny údaje o kontejneru, nezapomeňte kliknout na tlačítko Přidat.

Těžiště

 1. Chcete-li přidat těžiště na ložné ploše, přejděte na záložku Těžiště.
 2. Těžiště lze nastavit jak pro jeden kontejner, tak pro sadu kontejnerů.
 3. Zaškrtněte políčko Zobrazit těžiště, pokud chcete, aby bylo ve vizualizaci viditelné.
 4. Vyplňte hodnoty – přípustnou toleranci na délku, na šířku a hmotnost kontejneru.
 5. Pokud jste vyplnili všechny údaje o kontejneru, nezapomeňte kliknout na tlačítko Přidat.

Pokud hmotnost a rozložení přidaných nákladů způsobí, že odchylka těžiště překročí hodnotu zadanou uživatelem, aplikace o tom uživatele informuje.

Chladicí jednotka

 1. Pokud chcete chladicí jednotku vyloučit z nákladového prostoru, přejděte na záložku Chladicí jednotka.
 2. Chladicí jednotku můžete nastavit pro jeden kontejner i pro sadu kontejnerů.
 3. Vyplňte údaje, jako např.
  – výška umístění od podlahy
  – šířka
  – výška
  – délka
 4. V náhledu uvidíte, jak vypadá chladicí jednotka na lodním kontejneru.
 5. Pokud jste vyplnili všechny údaje o kontejneru, nezapomeňte kliknout na tlačítko Přidat.

Rozměr dveří

 1. Přejděte na kartu Rozměr dveří a přidejte je do projektu kontejneru.
 2. Rozměr dveří můžete nastavit pro jeden kontejner i pro sadu kontejnerů.
 3. Vyplňte údaje, jako např.:
  – výška dveří
  – šířka dveří
 4. V náhledu uvidíte, jak dveře vypadají na daném kontejneru.
 5. Pokud jste vyplnili všechny údaje o kontejneru, nezapomeňte kliknout na tlačítko Přidat.

c. Přidání leteckého kontejneru

 1. Po vstupu do aplikace klikněte na položku Ložná plocha, abyste mohli do projektu přidat letecký kontejner.
 2. V horním panelu vyberte možnost Letecký kontejner.
 3. Kontejner můžete vybrat ze seznamu:
  – klikněte na tlačítko Přidat, čímž jej beze změn přidáte do projektu.
  – Pokud chcete kontejner před přidáním do projektu upravit, klikněte na ikonu tužky.

  V seznamu jsou zobrazeny letecké kontejnery přidané ve výchozím nastavení aplikace a také ty, které má uživatel uložené ve svém účtu.
 4. Pokud prostory, se kterými chcete pracovat, nejsou v seznamu rychlého výběru, zadejte jejich rozměry sami. Klikněte na Vytvořit vlastní.
 1. Vyplňte název a poté vyberte typ kontejneru – jednostranný nebo oboustranný.

  Všimněte si označení kontejnerů na obrázku – naznačují, jaké hodnoty je třeba zadat do políček.
  Vyplňte délku, šířku, základnu, výšku a počet kontejnerů tohoto typu, které mají být přidány do projektu. Při vytváření kontejneru můžete také přidat jeho nosnost.

  Hodnoty v programu jsou uvedeny v cm a kg, pokud uživatel nezmění jednotky na palce a libry.

  Při vytváření kontejneru můžete přidat body na trase a těžiště – podrobně se jim budeme věnovat níže.
 2. Klikněte na tlačítko uložit, pokud chcete, aby se ložná plocha přidala k Vašemu účtu a objevila se tak v seznamu rychlého výběru. Budete jej moci kdykoli upravit nebo odstranit.
 3. Po dokončení vyplnění všech údajů o leteckém kontejneru klikněte na tlačítko Přidat.
 4. Chcete-li odstranit všechny vyplněné údaje a začít psát znovu, klikněte na ikonu koše.
 5. Kliknutím na ikonu šipky systém obnoví původně zadané údaje.
  Pokud chcete do projektu přidat další ložné prostory, pak po přidání jednoho přidejte stejným způsobem další.

Těžiště

 1. Chcete-li přidat těžiště na ložné ploše, přejděte na záložku Těžiště.
 2. Těžiště lze nastavit jak pro jeden kontejner, tak pro sadu kontejnerů.
 3. Zaškrtněte políčko Zobrazit těžiště, pokud chcete, aby bylo ve vizualizaci viditelné.
 4. Vyplňte hodnoty – přípustnou toleranci na délku, na šířku a hmotnost kontejneru.
 5. Pokud jste vyplnili všechny údaje o kontejneru, nezapomeňte kliknout na tlačítko Přidat.

  Pokud hmotnost a rozložení přidaných nákladů způsobí, že odchylka těžiště překročí hodnotu zadanou uživatelem, aplikace o tom uživatele informuje.

d. Přidání palety

V aplikaci můžete přidávat palety jako ložné plochy i jako náklady. Pokud chcete distribuovat zboží na paletách, přidejte palety jako ložné plochy.

 1. Po vstupu do aplikace klepněte na tlačítko Ložná plocha, abyste mohli přidat paletu do projektu.
 2. V horním panelu vyberte možnost Palety.
 3. Paletu můžete vybrat ze seznamu:
  – Kliknutím na tlačítko Přidat ji beze změn přidáte do projektu.
  – Kliknutím na ikonu tužky můžete paletu před přidáním do projektu upravit.

  V seznamu jsou zobrazeny palety přidané ve výchozím nastavení aplikace a také ty, které má uživatel uložené ve svém účtu.
 4. Pokud prostory, se kterými chcete pracovat, nejsou v seznamu rychlého výběru, zadejte jejich rozměry sami. Klikněte na Vytvořit vlastní.
 1. Vyplňte název, délku, šířku, výšku palety – tj. výšku palety bez zboží, a také maximální výšku – tj. jak vysoko může být základna palety a zboží na ní umístěné. Doplňte také počet palet a jejich maximální nosnost.

  Hodnoty v programu jsou uvedeny v cm a kg, pokud uživatel nezmění jednotky na palce a libry.

  Při vytváření palety můžete určit, na které vozidlo se má později naložit. Tato funkce je vysvětlena v další části této příručky.
 2. Klikněte na tlačítko uložit, pokud chcete, aby se ložná plocha přidala k Vašemu účtu a objevila se tak v seznamu rychlého výběru. Budete jej moci kdykoli upravit nebo odstranit.
 3. Po dokončení vyplnění všech údajů palety klikněte na tlačítko Přidat.
 4. Chcete-li odstranit všechny vyplněné údaje a začít psát znovu, klikněte na ikonu koše.
 5. Kliknutím na ikonu šipky systém obnoví původně zadané údaje.

  Pokud chcete do projektu přidat další ložné prostory, pak po přidání jednoho přidejte stejným způsobem další.

Nakládání na vozidlo

Aby mohla být paleta s nákladem naložena na jinou ložnou plochu, je třeba tuto plochu nejprve přidat k danému projektu.

 1. Přejděte na záložku Nakládání na vozidlo, pokud chcete, aby byla paleta naložena na ložný prostor, který jste přidali dříve.
 2. Vyberte možnost Vybrat prostor, který má být naložen.
 3. Vyberte prostor, na který chcete nakládat.
 4. Pokud jste vyplnili všechny údaje o paletě, nezapomeňte kliknout na tlačítko Přidat.

  Přidaná paleta se zobrazí na vybraném prostoru. Pokud na ni přidáte náklad, automaticky se zobrazí spolu s paletou na vybraném přívěsu nebo kontejneru.

  Pokud nejprve přidáte paletu jako ložnou plochu a teprve potom návěs nebo kontejner, můžete paletu do této plochy přidat kliknutím na možnost Upravit paletu v seznamu nákladu a rozbalením možnosti Další možnosti.

Multistops

Více zastávek, tj. několik míst nakládky a vykládky, můžete přidat pouze v případě, že do projektu přidáváte jednu nakládací plochu. Na trase není možné nastavit body pro několik návěsů nebo kontejnerů.

 1. Chcete-li přidat multistop, přejděte na záložku Ložná plocha.
 2. Vyberte ložný prostor ze seznamu nebo sami zadejte jeho rozměry.
 3. Klepněte na tlačítko Body na trase.
 1. Pokud plánujete více než 3 body na trase, klikněte na Přidat další bod.
 2. Zadejte název výchozího bodu, mezilehlých bodů a také koncového bodu.
 3. Můžete přidat více zastávek pro minimálně 3 body. Pokud máte více než 3 body, zobrazí se možnost odstranit některý z nich.
 4. Po dokončení nastavení bodů na trase klepněte na tlačítko Uložit.
  Pokud jsou všechny údaje o ložné ploše dokončeny, nezapomeňte kliknout na tlačítko Přidat.

Dále je při přidávání břemen nutné uvést, kde se mají nakládat nebo vykládat, což jsme podrobně popsali v tomto modulu.

 1. Všechna místa na trase, včetně nakládaných nebo vykládaných nákladů, jsou uvedena v seznamu.Všechna místa nakládky a vykládky jsou uvedena v seznamu.
 2. Kliknutím na bod na trase se zobrazí vizualizace ložné plochy odpovídající danému místu.
 3. Pokud má být v daném bodě vyložen náklad, zobrazí se v červeném poli mimo návěs nebo kontejner.

Řízení nakládky

a. Ruční přidávání nákladů

 1. Chcete-li do projektu přidat náklad, klikněte na tlačítko Nakldka
 2. Náklady můžete vybírat ze seznamu:
  – klikněte na tlačítko Přidat a beze změn je přidejte do projektu.
  – kliknutím na ikonu tužky můžete náklad před přidáním do projektu upravit.

  V seznamu se zobrazí náklady přidané ve výchozím nastavení aplikace a také ty, které jste si uložili do svého účtu.
 3. Uložené náklady můžete rychle najít pomocí vyhledávače nebo abecedního řazení nákladů.
 4. Pokud náklady, které chcete vložit, nejsou uvedeny v seznamu pro rychlý výběr, zadejte jejich rozměry sami. Klikněte na možnost Vytvořit vlastní.
  Můžete okamžitě uvést, zda chcete přidat kubický náklad, trubky nebo sudy.
 1. Při přidávání vlastního nákladu vyplňte jeho název.
 2. A poté rozměry – délku, šířku a výšku a v případě sudů a trubek také průměr.

  Zadejte množství tohoto typu nákladu, které chcete umístit na nákladový prostor.

  Můžete uvést hmotnost jednoho nákladu nebo všech přidaných nákladů.

  Při vytváření nákladu můžete také nastavit stohování, otáčení, těžiště nákladu, ukládání nákladu pod úhlem a místo nakládky – jak je podrobně popsáno níže.
 3. Můžete změnit barvu skupiny nákladů.
 4. Kliknutím na ikonu monitoru se zobrazí vizualizace a položky na ní.
 5. Klikněte na tlačítko uložit, pokud chcete, aby byl náklad přidán do Vašeho účtu a zobrazil se tak v seznamu rychlého výběru. Budete jej moci kdykoli upravit nebo odstranit.
 6. Pokud jste do projektu přidali více než jednu ložnou plochu, zobrazí se možnost vybrat ,,Přidat k první volné”. Tato funkce umožňuje přidat náklad do prvního ložné plochy, která má dostatek volného místa.
 7. Po dokončení vyplnění všech údajů o nákladu klikněte na tlačítko Přidat.
 8. Chcete-li odstranit všechny vyplněné údaje a začít psát znovu, klikněte na ikonu koše.
 9. Kliknutím na ikonu šipky systém obnoví původně zadané údaje.

  Pokud chcete do projektu přidat další ložné prostory, pak po přidání jednoho přidejte stejným způsobem další.
goodloading-manual-rucni-pridavani-nakladu

Stohovat

 1. Pokud mohou náklady stát na sobě, přejděte na záložku Stohovat.
 2. Zaškrtněte možnost Stohovat.
 3. U skupiny stejných nákladů můžete zadat počet pater. Pokud na sobě mohou stát náklady z jiné skupiny, ponechte toto pole prázdné.
 4. Můžete zadat maximální stohovací hmotnost, která umožní, aby se na daný náklad mohly stohovat další náklady, pokud jejich součet nepřekročí Vámi zadanou hodnotu.
 5. Můžete uvést, zda lze náklad stohovat na jiné náklady, které byly do aplikace přidány dříve.
 6. Stupeň podpory umožňuje stohovat větší náklady na menší, pokud procento podpory nepřekročí hodnotu uvedenou uživatelem.
 7. Pokud povolíte stohování na podlahu, algoritmus je rovnoměrně rozprostře na podlahu a teprve poté je stohuje.
 8. Pokud jste vyplnili všechny údaje o nákladu, nezapomeňte kliknout na tlačítko Přidat.

Otáčení

Ve výchozím nastavení se mohou všechny náklady přidané do aplikace otáčet na základně. To znamená, že algoritmus bude některé náklady otáčet, pokud se domnívá, že to umožní optimálnější vytížení ložné plochy.

Kromě toho lze zásilky při práci ve vizualizaci ručně otáčet podél osy X nebo Y, jak je popsáno níže.

 1. Pokud chcete toto nastavení změnit, přejděte na záložku Otáčení.
 2. Můžete změnit, aby se náklady otáčely volně nebo aby se neotáčely vůbec.
 3. Pokud bylo do aktuálního projektu přidáno vozidlo s nakládkou zezadu, lze nastavit, aby náklad přesahoval jeho plochu. Za tímto účelem vyberte možnost “Povolit přesah nákladu”.
 4. Pokud jste vyplnili všechny údaje o nákladu, nezapomeňte kliknout na tlačítko Přidat.

U sudů není funkce otáčení k dispozici. U trubek je naopak možné otáčet náklad pouze na základně nebo funkci otáčení deaktivovat.

goodloading-manual-otacení

Těžiště nákladu

Ve výchozím nastavení je těžiště nákladu nastaveno na jeho střed. Jeho polohu můžete změnit, ale pouze u krychlových břemen.

 1. Chcete-li toto nastavení změnit, přejděte na kartu Těžiště břemene.
 2. Vyberte možnost Zobrazit těžiště.
 3. Nastavte polohu středu podle os X,Y, Z.
 4. Polohu těžiště si můžete prohlédnout ve vizualizaci.
 5. Po vyplnění všech údajů o nákladu nezapomeňte kliknout na tlačítko Přidat.

Místo nakládky

Pokud jste přidali několik míst na trase, můžete uvést, kde se má náklad naložit nebo vyložit.

 1. Přejděte na záložku Místo nakládky
 2. Vyberte místo, kde má být náklad naložen.
 3. Vyberte místo, kde má být náklad vyložen.
 4. Pokud jste vyplnili všechny údaje o nákladu, nezapomeňte kliknout na tlačítko Přidat.

Ukládání nákladu pod úhlem

V aplikaci je možné určit, aby byl náklad položen pod úhlem. Tento náklad však musíte nastavit ručně, protože aplikace to neprovede automaticky.

 1. Za tímto účelem klikněte pravým tlačítkem myši na vizualizaci nákladu, který chcete uložit šikmo.
 2. Vyberte možnost otáčení podél osy X.
 3. nebo otočení podél osy Y.

Po kliknutí na vybranou možnost otočte náklad pomocí levého tlačítka myši tak, jak si přejete, aby byl uložen. Poté jej můžete ručně přesunout na požadované místo ve vizualizaci.

goodloading-manual-ukladani-nakladu-pod-uhlem

b. Import nákladů ze souboru

Do programu Goodloading můžete přidat náklady importem z programu typu Excel.

 1. Chcete-li tak učinit, klikněte na ikonu souboru.
 2. Poté klikněte na záložku Importovat ze souboru.
 3. Po kliknutí se otevře okno, které Vám umožní nahrát soubor s náklady.
 4. Při přípravě souboru s náklady je dobré stáhnout si návod k jeho vyplnění podle pokynů. Pokud bude soubor vyplněn nesprávně, aplikace nebude moci přidat náklady do projektu. Jako další pomůcku lze stáhnout hlavní soubory – ve formátu csv a xlsx – a poté je upravit a přidat vlastní náklady.

  Jako další pomůcku lze stáhnout vzorové soubory – ve formátu csv a xlsx – a poté je upravit a přidat vlastní náklady.

  Soubor musí být uložen ve formátu csv nebo xlsx.
 5. Všechny přidané náklady mohou být automaticky přidány do Vašeho uživatelského účtu, stačí tuto možnost zaškrtnout při importu.
 6. Kliknutím na tlačítko import přidáte soubor s náklady do programu.

Správa přidaných nákladů a ložných ploch

Všechny přidávané ložné plochy a náklady jsou viditelné v seznamu na levé straně vizualizace. Vybrané náklady můžete uchopit stisknutím levého tlačítka myši a přesunout je do jiných ložných prostorů, stejně jako změnit jejich pořadí v seznamu.

 1. Kliknutím na šipku vedle vybrané ložné plochy se seznam nákladů sbalí.
 2. Chcete-li provést změnu ložné plochy, upravit ji nebo vymazat, zadejte příkaz editovat.
 3. Po kliknutí na Další možnosti se rozbalí rozšířená editace ložné plochy.
 4. Chcete-li upravit nebo odstranit náklad, zadejte editovat.

Nastavení algoritmu

Chcete-li určit, jak má algoritmus pracovat, klikněte na tlačítko Nastavení algoritmu. Po kliknutí se zobrazí funkce, z nichž lze vybírat. Můžete vybrat, zda se mají zobrazovat doporučení, zda se má brát v úvahu užitné zatížení prostoru a také jednu z vybraných funkcí nastavení algoritmu pro ukládání.

a. Zobrazit doporučení

Zapnutím této funkce aplikace doporučí jinou ložnou plochu stejného typu, která pojme daný náklad. Aplikace navrhne ty ložné plochy, které jsou uloženy v uživatelském účtu.

b. Optimálně uložit

Pokud je povolena funkce “optimalizovat”, algoritmus vyhledá pro náklady uložení tak aby se zachovalo co nejvíce volného místa, bez ohledu na pořadí, v jakém jsou přidány. Tuto možnost doporučujeme povolit až po přidání všech nákladů.

c. Uložit podle pořadí přidávání

Zapnutím této funkce se změní uložení nákladů s ohledem na pořadí, v jakém jsou náklady přidávné do vybraného nákladového prostoru.
Přesunutím jednotlivých nákladů v seznamu přidaných nákladů se změní i pořadí v jakém jsou uspořádány ve vizualizaci.

d. Uložit podle objemu nákladů

Zapnutím této funkce se zajistí, že se nejdříve uloží břemena s největším objemem.

e. Uložit podle hmotnosti nákladu

Tato funkce zajistí, že nejtěžší náklady budou uloženy jako první.

f. Zohlednit kapacitu prostoru

Aktivace této funkce způsobí, že nebudou do zavazadlového prostoru umístěny náklady, jejichž hmotnost přetěžuje zavazadlový prostor.

g. Jednoduchý algoritmus

Jednoduchý algoritmus předpokládá, že můžete rychle přidat kubický náklad do projektu bez použití pokročilých funkcí stohování. Jeho hodnota spojená s optimalizací prostoru je obvykle nižší než u jiných algoritmů.

Práce s vizualizací

Každý náklad lze ve vizualizaci přesunout ručně. Není možné přesunout náklad, pokud je na něm uložen jiný náklad. Upozorňujeme, že pokud jste nepovolili možnost stohování nákladu, nebude možné na tento náklad stohovat další náklad.

 1. Kliknutím pravým tlačítkem myši na náklad jej můžete upravit. Jednotlivé náklady lze stohovat, otáčet, převracet a odstranit.
  Uchopením nákladu a podržením levého tlačítka myši jej můžete přesunout na různá místa na ložné ploše nebo mimo ni. Ruční změnou umístění nákladu se změní i jeho pozice v seznamu přidaných nákladů.
  Ve vizualizaci není možné přesouvat několik nákladů současně.
 2. Chcete-li projekt ve vizualizaci otočit, otáčejte kostkou – navigačním nástrojem – a současně stiskněte levé tlačítko myši.
 3. Ikona oka slouží ke změně zobrazení vizualizace na výchozí zobrazení.
 4. Pomocí scrollování myší lze vizualizaci přiblížit nebo oddálit.

Údaje o připraveném projektu

Ve vizualizací se zobrazí shrnutí projektu.

 1. Pokud jste do projektu přidali několik ložných ploch, můžete ve vizualizaci přepínat jejich zobrazení.
 2. V horní části shrnutí se zobrazí informace týkající se jedné ložné plochy, která je aktuálně zobrazena ve vizualizaci.
 3. ve spodní části se zobrazuje souhrn všech ložných ploch z projektu.
  Informace obsažené v souhrnu:
 • název, rozměry a nosnost ložné plochy
 • Z: počet naložených nákladů
 • N: počet vyložených zásilek
 • W: celková hmotnost naložených zásilek
 • P: nevyužitá plocha v m²
 • O: dostupný/využitý objem v m³
 • obsazený a volný LDM
 • zatížení nápravy vozidla

Když najedete myší na jednotlivé prvky přehledu, zobrazí se další informace o uváděných údajích.

Další funkce na horním panelu

a. Zpět a opakovat

Zpět a opakovat jsou možnosti, které umožňují vrátit nebo opakovat kroky provedené v aplikaci.

b. Projekt

Záložka pro správu projektů v aplikaci Goodloading.

 1. Nový projekt – pokud jste dokončili jeden náklad, můžete začít navrhovat další, aniž byste museli mazat náklady a ložný prostor. Po výběru nového projektu se rozhodněte, zda chcete předchozí projekt uložit, nebo ne.
 2. Otevřít projekt – přenese Vás do uživatelského účtu, kde můžete najít dříve uložené projekty.
 3. Uložit projekt – uloží projekt na Váš uživatelský účet.
 4. Import ze souboru – funkce, pomocí které můžete načíst seznam nákladů ze souboru Excel. Po kliknutí na okno importu CSV se zobrazí pokyny, jak správně nahrát náklady. Funkci jsme podrobně popsali zde.
 5. Export do souboru – tato funkce umožňuje stáhnout celý projekt nakládky jako soubor Excel. Vzhledem k různým nástrojům pro otevření tohoto typu souboru musí uživatel zvolit typ oddělovače. Pokud je vygenerovaný soubor nečitelný, zkuste jej stáhnout tak, že vyberete jiný typ oddělovače.

Soubor obsahuje informace, jako jsou typ a název ložené plochy s rozměry, rozměry a názvy nákladů, celková hmotnost naložených nákladů, volný a obsazený LDM, počet naložených nákladů, objem nákladu a nevyužitý prostor.

Nezapomeňte, že exportní soubor obsahuje jiné údaje než importní soubor, a proto jej nelze do programu importovat.

c. Sdílet odkaz k projektu.

Tato možnost umožňuje vygenerovat odkaz, který můžete zkopírovat a poslat jiné osobě. Kromě toho můžete k projektu přidat komentář a přejmenovat jej.

Osoba, která odkaz obdrží, bude mít přístup k vizualizaci včetně animace načítání a možnosti stáhnout si projekt. Pro úpravu návrhu se bude muset přihlásit do programu.

Poskytnutý odkaz lze otevřít na mobilním zařízení.

d. PDF

Stáhnout PDF – Je možné vygenerovat soubor PDF pro všechny nebo jeden nákladový prostor aktuálně zobrazený ve vizualizaci. Soubor bude obsahovat zobrazení nakládky, údaje o prostoru nakládky a seznam nákladů včetně pořadí nakládky.

Kliknutím na funkci “Přidat fotografii” aplikace pořídí fotografii vizualizace, abyste mohli vybrat pohled, který chcete v projektu PDF zobrazit.

Příklad souboru PDF

e. Nastavení užitečného zatížení

 1. Zobrazit názvy při najetí myší – názvy se objeví ve vizualizaci na nákladech po najetí na ně myší.
 2. Zobrazit názvy nákladů – názvy nákladů se zobrazí ve vizualizaci
 3. Podsvítit náklady – náklady se podsvítí po najetí myší na ně v seznamu přidaných nákladů
 4. Přidat stíny – na nákladech se ve vizualizaci objeví stínování.
 5. Zvýraznění volného prostoru – ukazuje, kam lze přesouvané břemeno umístit.
 6. Zobrazit mírku – v ložném prostoru se zobrazí mírka, která umožňuje měřit vzdálenosti. Po najetí kurzorem myši na mírku se zobrazí podrobné hodnoty.

f. Nastavení aplikace

 1. Počáteční uložení – vrací se k původnímu uložení nákladů
 2. Přitahování nákladů – jedná se o možnost, díky které se náklady k sobě přitahují jako magnet, bez možnosti ponechat mezi nimi mezeru. Tuto možnost můžete povolit, pokud ručně upravíte níklady na ložné ploše.
 3. Odstranit náklady z projektu – odstraní všechny náklady, které byly do daného projektu přidány.
 4. Jednotky – vyberte cm/kg nebo in/lb.

g. Oznámení

Prostřednictvím této záložky vás budeme informovat o nových funkcích a dalších důležitých věcech o aplikaci.

h. Přiblížení obrazovky

Aplikace se roztáhne na celou šířku obrazovky. Chcete-li toto nastavení ukončit, klepněte na klávesnici na klávesu Esc.

Rychlost aplikace

Při práci s velkým počtem nákladů přidaných do projektu může aplikace běžet o něco pomaleji. Zejména v případě počítačů s nižšími parametry grafické karty nebo vyšší zátěží prohlížeče v případě mnoha otevřených karet.

 1. V první řadě je možné vypnout možnosti zobrazení nákladů, které mohou ovlivnit pracovní rychlost:
  – zobrazit názvy nákladu,
  – podsvítit náklady
  – přidat stíny.
 2. Pokud aplikace stále nefunguje uspokojivě, můžete přejít do Nastavení algoritmu a vybrat Jednoduchý algoritmus. Zapnutím se aplikace zrychlí, ale náklady můžou být uspořádány méně optimálně. Důležité je, že tato funkce Vám neumožňuje využívat nové funkce přítomné v této verzi Goodloading. Pokud je název algoritmu šedý, znamená to, že jste použili funkce nedostupné pro Jednoduchý algoritmus.

Účet uživatele

a. obecné informace o účtu uživatele

 1. Chcete-li přejít na svůj účet, klikněte na ikonu písmene.
 2. Poté přejděte na příslušnou záložku.
 3. Nebo se z aplikace odhlaste.

b. Můj profil

V této záložce můžete upravovat informace o sobě, jako je Vaše jméno, název společnosti, role ve společnosti a jazyk, který v aplikaci používáte. Tato záložka slouží také k úpravě fakturačních údajů. Pro jejich úpravu je nutné stisknout tlačítko edit, které vám umožní měnit funkce, a také zobrazit ty další – jako je smazání účtu nebo reset hesla.

c. Moje předplatné

 1. Na této záložce můžete zkontrolovat, jaké předplatné aktuálně máte a na jaké období.
  Pokud máte bezplatnou verzi aplikace, můžete si ji zakoupit zde. Podrobné informace o platbách jsou popsány v tomto modulu.
 2. Pokud jste si zakoupili další přístupy, můžete je spravovat v této záložce jako správce účtu. Admin je osoba, která je zodpovědná za platby a správu dalších přístupů.
 3. Při přidávání nových uživatelů jsou poskytovány jejich osobní údaje a e-mailové adresy. Také by mělo být uvedeno, zda má přidaná osoba mít roli uživatele nebo správce.

  K jednomu účtu může být přiřazen pouze jeden administrátor. Takže přidělením role admina ztrácíme práva na správu účtu.
  Pokud chcete přenést přístup pro správce, musí mít tato osoba účet v aplikaci Goodloading a teprve poté musí být přidána jako správce do aplikace. Po přidání musí být přenos dodatečně potvrzen v přijatém e-mailu.

d. Moje faktury

V modulu Moje faktury najdete faktury zaplacené v Goodloading. Pokud jste platili prostřednictvím proforma faktury, tato faktura se v tomto modulu nezobrazí.

e. Moje nákladové prostory

 1. V této záložce můžete uložit a upravit ložné prostory tak, aby se při plánování nákládky objevily v seznamu rychlého výběru.
 2. Pomocí vyhledávače najděte prostor, který Vás zajímá.
 3. Nové ložné plochy lze importovat ze souboru. Po kliknutí na tlačítko Importovat ze souboru si můžete stáhnout pokyny k dokončení souboru podle pokynů. Dalším usnadněním jsou soubory modelů – ve formátu csv a xlsx, které lze stáhnout a poté upravit přidáním vlastních nákladů.
 4. Pokud dáváte přednost ručnímu přidávání lořné plochy do Vašeho účtu, klikněte na Přidat. Poté se otevře panel, jako při přidávání načtené plochy do projektu. Pokud máte pochybnosti o tom, jak jej vyplnit, přejděte na tento modul.
 5. Mezery zobrazené v seznamu můžete třídit podle typu.
 6. Můžete smazat vybrané mezery,
 7. upravit,
 8. také je můžete skrýt na seznamu kliknutím na ikonu oka. To znamená, že prostor bude uložen v uživatelském účtu, ale nebude se zobrazovat v doporučeních a rychlém výběru při přidávání ložné plochy.

f. Moje náklady

 1. V této záložce můžete uložit a upravit náklady tak, aby se při plánování nakládky objevily na seznamu rychlého výběru.
 2. Pomocí vyhledávače najděte náklad, který Vás zajímá.
 3. Nové náklady lze importovat ze souboru. Po kliknutí na tlačítko Importovat ze souboru si můžete stáhnout pokyny k dokončení souboru podle pokynů. Dalším usnadněním jsou vzory souborů – ve formátu csv a xlsx, které lze stáhnout a poté upravit přidáním vlastních nákladů.
 4. Pokud dáváte přednost ručnímu přidávání nakladů do Vašeho účtu, klikněte na Přidat. Poté se otevře panel jako při přidávání nákladů do projektu. Pokud máte pochybnosti o tom, jak jej vyplnit, přejděte na tento modul.
 5. Vybrané náklady můžete odstranit,
 6. upravit,
 7. také je můžete skrýt na seznamu kliknutím na ikonu oka. To znamená, že náklad bude uložen v uživatelském účtu, ale nebude se zobrazovat v doporučeních a rychlém výběru při přidávání nákladů.

g. Moje projekty

 1. Všechny uložené projekty jsou v této záložce.
 2. Vybraný projekt můžete vyhledat podle názvu.
 3. Po kliknutí na název vybraného projektu se na pravé straně obrazovky objeví vizualizace a podrobné údaje o nakládce.
 4. Po kliknutí na Otevřít – projekt se otevře v hlavním zobrazení a můžeme na něm znovu pracovat.
 5. Projekt můžete smazat, sdílet nebo přidat poznámku.

h. Integrace

Pokud máte vlastní systém řízení procesů nebo používáte řešení jako TMS, WMS nebo plánovač přeprav, můžete nástroj integrovat s Goodloading. To znamená, že můžete plně využít výpočty Goodloading na jiném systému.
Vyplňte formulář dostupný v záložce a získejte bezplatný testovací klíč API. Po odeslání formuláře prosím vyčkejte na odeslání API klíče, bude vyplněn v této záložce spolu s informací o počtu požadavků.
Kompletní dokumentaci API naleznete na této stránce.

Platby

Chcete-li se podívat na ceník a provést platbu, přejděte do svého uživatelského účtu na kartu Moje předplatné nebo klikněte na jednu z ikon PRO.

 1. Vyberte si typ předplatného, o které máte zájem – měsíční, čtvrtletní nebo roční. Pokud jste službu Goodloading dosud nepoužívali, můžete si rovněž zakoupit 7denní zkušební období,
 2. Zvolte si počet uživatelů, pro které si přejete zakoupit předplatné.
 3. Zadejte údaje potřebné pro fakturaci.
 4. Vzhledem k daňovým předpisům mohou předplatné zakoupit pouze osoby samostatně výdělečně činné. Při nákupu si to poznamenejte.
 5. Klikněte na tlačítko Objednat a proveďte platbu.

Můžete využít dvě možnosti platby:

1. Proforma faktura – proforma faktura bude stažena do Vašeho počítače spolu s číslem Vašeho bankovního účtu. Po provedení platby Vás budeme informovat, že jsme přijali částku, vystavíme fakturu a umožníme Vám přístup. Tato možnost je k dispozici pouze pro země Evropské unie.

2. Okamžitá platba – přejdete na webové stránky Przelewy24 kde můžete provést okamžitou platbu. Můžete provést převod online i tradiční převod nebo platbu kartou. Vezměte prosím na vědomí, že platba kartou umožňuje automatické obnovení platby, aniž byste museli provést další objednávku, a tedy bez přerušení služby. To platí pro všechny druhy předplatného s výjimkou 7denního testovacího období. Pokud si přejete předplatné zrušit, musíte jej zrušit alespoň 8 dní před koncem aktuálního předplatného.

goodloading-manual-platby