Autoryzacja

Zasoby dostępne za pomocą Integracji z Goodloading API są zabezpieczone, co oznacza, że każde żądanie musi zostać autoryzowane i zawierać access_token w nagłówku żądania.

Otrzymanie klucza testowego

API Goodloading składa się z dwóch kluczy – testowego i produkcyjnego. Aby otrzymać dostęp do klucza testowego należy zarejestrować swoją aplikację za pomocą formularza. W przypadku przyznania dostępu, klucz zostanie wyświetlony w module “Integracje” programu www.app.goodloading.com. Użytkownik, któremu przyznano klucz, a który nie posiada konta w aplikacji Goodloading, będzie poproszony o rejestrację z użyciem adresu mailowego z którego zarejestrowano chęć integracji.

Flow przyznawania klucza testowego

goodloading-api-flow-pl

Ograniczenia klucza testowego

API Goodloading pozwala na wykonanie 100 zapytań w ciągu dnia i 300 w skali miesiąca.
W przypadku braku aktywności dłuższej niż 30 dni, testowy API Token wygaśnie.
Posiadacz klucza testowego nie ma możliwości ingerencji w otrzymany projekt przy użyciu aplikacji app.goodloading.com, chyba, że posiada wykupiony dostęp do tej usługi.

Token produkcyjny

Dostęp do API produkcyjnego przyznawany jest na okres roku lub 3 miesięcy. Różnice w dostępie polegają na liczbie możliwych odpytań w skali miesiąca oraz liczbie darmowych kont do obsługi aplikacji, przyznawanych w celu modyfikacji otrzymanych projektów. Konta te mogą być przyznawane dla wielu osób z tej samej firmy przez partnera, który udzielił dostępu do API. Dostępy te można nadać po zalogowaniu się do aplikacji i skorzystaniu z modułu “Integracje”, w którym znajdą się również informacje o liczbie wykonywanych zapytań.