Cennik

Dostęp do usługi API Goodloading można otrzymać w cenie 61 PLN miesięcznie za 1000 odpytań. Ostateczna cena, zależy od długości abonamentu oraz ilości zapytań w miesiącu. W celu poznania pełnego cennika zapraszamy do kontaktu. Aplikacje, które otrzymały klucz testowy API, mają dostęp do cennika w module ,,Integracje’’ po zalogowaniu się do Goodloading.

W ramach integracji, partner otrzyma możliwość przydzielania wskazanej liczby użytkowników z dostępem do wersji webowej Goodloading. Użytkownicy Ci będą mogli ingerować w uzyskane projekty na wizualizacji i korzystać z pełnej funkcjonalności aplikacji, także poza narzędziem administratora.

Skontaktuj się z nami