Instrukcja

W instrukcji znajdziesz:

 • logowanie oraz rejestrację
 • wybór ładowanej przestrzeni
 • dodawanie nacisków na osie
 • zarządzanie wieloma naczepami
 • dodawanie ładunków
 • zarządzanie listą z dodanymi ładunkami
 • edycja projektu na wizualizacji
 • funkcje w panelu bocznym
 • mój profil
 • płatności oraz dodawanie użytkowników do PRO

Ikoną  oznaczone są funkcje dostępne tylko w wersji PRO.

Rejestracja

Aby korzystać z Goodloading, musisz się zalogować, a jeśli nie posiadasz konta to zarejestruj się. Rejestracja jest niezbędna do utworzenia indywidualnego profilu użytkownika.

Rejestracja oraz korzystanie z podstawowej wersji aplikacji są darmowe.

W celu rejestracji, kliknij przycisk Przejdź znajdujący się na stronie www.goodloading.com. Po kliknięciu przejdziesz do panelu logowania. Aby się zarejestrować należy wcisnąć Zarejestruj się.

Do aplikacji możesz zarejestrować się za pomocą Google, Facebooka, konta TransID lub podając swój e-mail. Podczas rejestracji zostaniesz poproszony o informację, czy jesteś spedytorem, firmą transportową czy producentem.

W przypadku rejestracji za pośrednictwem e-maila, otrzymasz na swoją skrzynkę mailową, wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po potwierdzeniu linku, możesz przejść do pracy w aplikacji.

Wybór ładowanej przestrzeni

 1. Po przejściu do aplikacji, wybierz ładowaną przestrzeń – czyli pojazd, kontener lub inny typ (np. paleta).
 2. Przestrzeń ładunkową możesz wybrać z listy.
 3. Jeśli na liście nie znajdują się przestrzenie, na których chcesz pracować, wpisz ich wymiary samodzielnie. Jeśli chcesz, aby załadunek uwzględniał nacisk na osie pojazdu, uzupełnij wszystkie niezbędne dane.
 4. Jeśli posiadasz kilka pojazdów, możesz planować rozłożenie ładunków na wszystkich jednocześnie. Wystarczy uzupełnić pole ilości.
 5. Zaznacz opcję zestaw, jeśli chcesz pracować na pojeździe dwuczłonowym.
 6. Jeśli często korzystasz z przestrzeni, której nie ma na liście, możesz dodać ją na stałe do programu zaznaczając ,,Zapamiętaj’’.

Do aplikacji możesz dodać kilka przestrzeni ładunkowych, wystarczy, że po dodaniu jednej, dodasz kolejne w taki sam sposób.

Naciski na osie

Aby Goodloading uwzględniał naciski na osie, musisz uzupełnić dane podczas dodawania przestrzeni ładunkowej. Do obliczenia nacisku na osie, konieczne jest uzupełnienie:

 1. Odległości od początku naczepy do osi ciągnącej lub prowadzącej, nacisk na daną oś bez obciążenia oraz maksymalny dopuszczalny nacisk. Dla aut typu solo i busów wpisując odległość do osi prowadzącej dodaj minus, ponieważ oś prowadząca w tych autach jest umiejscowiona przed naczepą.
 2. Takie same dane uzupełnia się w przypadku tylnej osi lub środka wózka.
 3. Pozycję osi możesz zmienić na rysunku ciężarówki przesuwając suwakiem.
 4. Nacisk na każdą z osi widoczny jest na wizualizacji. Jeśli ładunek nie obciąża osi, to symbol nacisku ma kolor niebieski, przeciążona oś oznaczona jest kolorem czerwonym.
 5. To samo można zauważyć na podsumowaniu załadunku.

Obecnie algorytm mierzący nacisk na oś posiada pewne ograniczenia. Aktualny algorytm zakłada dwa punkty podparcia, dlatego naciski na oś nie będą działać dla ładunków dłuższych niż dwukrotna odległość 1. osi do początku zabudowy (ciągnik siodłowy z naczepą) lub dwukrotna odległość 2. osi do końca naczepy (nadwozie solo).

Zarządzanie wieloma naczepami

Wszystkie dodane przez Ciebie ładowane przestrzenie od razu widoczne są na wizualizacji oraz na liście z dodanymi ładunkami.

 1. Liczby znajdujące się w pierwszej części podsumowania, to numery dodanych przestrzeni, te same numery znajdują się na liście z dodanymi ładunkami. Aby poruszać się między przestrzeniami, wystarczy wybierać kolejne liczby.
 2. Podsumowanie całego projektu – są to dane mówiące o tym – ile jest wybranych przestrzeni, ile ładunków załadowano, ile pozostało poza przestrzenią; a także łączna waga, powierzchnia oraz objętość wszystkich ładunków oraz informacja o zajętych i wolnych LDMach.
 3. Podsumowanie pojazdu, który aktualnie wyświetlony jest na wizualizacji – w tym miejscu przeczytasz wszystkie informacje dotyczące wybranej przestrzeni.

Dodawanie ładunków

Aby dodać ładunki kliknij ZAŁADUNEK.

 1. Ładunki możesz wybrać z listy
 2. lub wpisać wymiary samodzielnie.
 3. Obracanie automatycznie, to funkcja, która pozwala na obracanie ładunków, aby je optymalnie ułożyć. Jeśli Twoje ładunki, muszą zostać załadowane bez obracania, wyłącz tę opcję za pomocą suwaka.
 4. Przycisk piętruj zaznacz, jeśli wiesz, że ładunki z danej grupy mogą się układać jedne na drugich. Możesz ograniczyć ilość warstw jakie mają stać jedna na drugiej, wpisując ich liczbę w pole z ilością pięter. Uwaga! Wskazując liczbę warstw w danej grupie ładunków, algorytm nie położy więcej ładunków niż zostało wskazane. Ale użytkownik może ręcznie ułożyć na danych ładunkach, ładunki z innej grupy.
 5. Goodloading PRO Jeśli często korzystasz z ładunku, którego nie ma na liście, możesz dodać go na stałe do programu zaznaczając ,,Zapamiętaj’’.
 6. Podczas dodawania ładunków możesz wybrać, na którą przestrzeń chcesz je rozłożyć. Domyślnie ładunek dodaje się do przestrzeni, którą aktualnie wyświetlasz, możesz jednak zmienić to ustawienie tak, aby ładunek dodał się do pierwszej wolnej przestrzeni.

Uwaga! Możesz dodawać ładunki do Goodloading, importując je z programu typu Excel. Dowiedz się więcej.

Lista z dodanymi ładunkami

Na liście z dodanymi ładunkami, znajdują się dodatkowe funkcje, które możesz włączyć lub wyłączyć za pomocą suwaka.

 1. Utrzymuj kolejność dodawania – tę funkcję należy włączyć, jeśli chcesz aby ładunki na pojeździe ustawione były w tej samej kolejności, co na liście z dodanymi ładunkami.
 2. Uwzględniaj ładowność przestrzeni – po włączeniu tej funkcji, aplikacja nie położy na naczepie ładunków, które przekroczyłyby dopuszczalną masę całkowitą pojazdu. Należy pamiętać, że ta funkcja będzie działać poprawnie, jeśli wybrany pojazd będzie miał dodaną maksymalną ładowność. Można zrobić to ręcznie podczas wyboru ładowanej przestrzeni lub edytując naczepę na liście z dodanymi ładunkami.
 3. Poniżej na liście znajdują się dodane pojazdy oraz ładunki. W tym miejscu możliwa jest ich edycja, a także przesuwanie ładunków, wystarczy, że złapiesz wybraną grupę lewym przyciskiem myszki i przesuniesz je w inne miejsce – na tej samej lub innej przestrzeni.

Edycja projektu na wizualizacji

Każdy ładunek na wizualizacji można przesuwać ręcznie! Pamiętaj, że jeśli nie włączyłeś opcji piętrowania ładunku, nie można będzie ułożyć na tym ładunku innego.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ładunek, aby móc go edytować. Pojedyncze ładunki można piętrować, obracać, przerzucać oraz usunąć.
 2. Aby obrócić projekt na wizualizacji, obracaj kostką – narzędziem do nawigacji – jednocześnie przyciskając lewy przycisk myszy.
 3. Ikona oka to zmiana widoku wizualizacji na domyślny.

Używając scrolla myszki, wizualizację można przybliżać lub oddalać. Z wciśniętym lewym przyciskiem myszy poruszaj wizualizację aby zmienić widok.

Boczny panel

 1. Goodloading PRO Projekt to zakładka do zarządzania Twoimi codziennymi planami załadunku.
  – otwórz nowy projekt – w przypadku zakończenia jednego załadunku, możesz zacząć projektować kolejny, bez konieczności usuwania ładunków i przestrzeni ładunkowej. Po wybraniu nowego projektu, zdecyduj czy poprzedni projekt chcesz zapisać czy nie,
  – otwórz – przenosi do Mojego konta, gdzie znajdują się wcześniej zapisane projekty,
  – zapisz – zapisz swój projekt na swoim koncie użytkownika,
  – import csv – funkcja dzięki której możesz załadować listę ładunków z programu typu Excel. Po kliknięciu w okno import CSV pojawi się instrukcja jak odpowiednio wgrać ładunki.
  –  eksport csv – funkcja dzięki której możesz pobrać projekt załadunku jako plik Excel.
 2. Udostępnij link – opcja ta generuje link, który możesz skopiować i wysłać drugiej osobie. Osoba ta będzie miała dostęp do wizualizacji, aby jednak móc edytować projekt, będzie musiała się zalogować do programu. Oprócz podglądu projektu załadunku, możliwe jest pobranie i wydruk danego projektu.Po otwarciu projektu, możliwe jest także odtworzenie animacji załadunku. Udostępniony link może być otwarty na urządzeniu mobilnym.
 3. Pobierz PDF – program generuje plik PDF, do którego można dodać niezbędne uwagi. W pliku znajdą się zrzuty projektu załadunku, informacje o załadunku, a także lista z kolejno dodanymi ładunkami.
  Klikając w funkcje ,,Dodaj zdjęcie”, aplikacja robi zdjęcie Twojej wizualizacji, dzięki czemu możesz wybrać widok, który ma być widoczny na projekcie PDF.
 4. Cofnij i Ponów to opcje pozwalające cofnąć lub ponowić wykonane w aplikacji kroki.
 5. Ustawienia ładunków
  – przyciągnie – jest to opcja, dzięki której ładunki przyciągają się do siebie jak magnez, bez możliwości zostawienia miejsca między nimi. Tę opcję możesz włączyć, jeśli ręcznie dostosowujesz ładunki na przestrzeni załadunku.
  – początkowe ułożenie – wraca do początkowego rozłożenia ładunków
  – usuń wszystkie – opcja usunięcia wszystkich dodanych do projektu ładunków
  – pokaż nazwy – pokazuje nazwy ładunków na wizualizacji. Jeśli pracujesz z dużą liczbą ładunków i włączysz pokazywanie nazwy ładunków, to prawdopodobnie aplikacja będzie wolniej działać.
  – podświetlanie ładunków – włączenie tej funkcji sprawia, że ładunki na wizualizacji podświetlają się po najechaniu na nie na liście z dodanymi ładunkami. Uwaga: włączenie tej funkcji może spowodować spowolnienie programu w przypadku komputerów o niższych parametrach karty graficznej lub w przypadku większego obciążenia przeglądarki w postaci wielu otwartych kart.
  – pokaż miarkę – po włączeniu tej funkcji, na przestrzeni ładunkowej pojawia się miara, która pozwala mierzyć odległości. Po najechaniu kursorem myszy na miarę, widoczne są szczegółowe wartości.
 6. Jednostki – do wyboru cm/kg lub in/lb.
 7. Powiadomienia – w tej zakładce znajdziesz wszystkie informacje o nowych funkcjach wdrożonych do aplikacji.

goodloading-instrukcja-boczny-panel

Mój profil

 1. W tej zakładce możesz edytować zawarte o sobie informacje, takie jak imię i nazwisko, nazwę firmy, rolę w firmie oraz język, którego używasz w aplikacji. Ta zakładka służy także do edycji danych do faktury. Aby je edytować, konieczne jest wciśnięcie przycisku edytuj, który umożliwi zmianę funkcji, a także pokaże kolejne – takie jak usunięcie konta lub reset hasła.
 2. W zakładce abonament możesz dowiedzieć się z jakiej wersji aktualnie korzystasz:
  – jeśli korzystasz z wersji darmowej, możesz wykupić abonament do wersji PRO.
  – jeśli posiadasz wykupiony abonament, w zakładce pojawi się informacja do kiedy jest on ważny. W przypadku gdy wykupiłeś dodatkowe dostępy dla współpracowników, tutaj możesz podać ich e-maile, tak aby mieli dostęp do wersji PRO.
 3. Moje faktury to zakładka, w której pojawią się wszystkie faktury, które wystawiliśmy dla Twojej firmy.
 4. W zakładkach przestrzenie ładunkowe i ładunki, możesz zapisywać oraz edytować ładunki, tak aby pojawiały się one na liście szybkiego wyboru w czasie projektowania załadunku. Dodatkowo, możliwe jest dodawanie ładunków i przestrzeni ładunkowych do Konta użytkownika z pliku CSV.
  Możesz wyłączyć wyświetlanie na liście wyboru ładunków i przestrzeni ladunkowych. W tym celu należy kliknąć w ikonę oka znajdującą się obok ładunku/przestrzeni. W przypadku przestrzeni ładunkowej, wyłączenie widoczności na liście oznacza także, że przestrzeń ta nie będzie pojawiała się w rekomendacjach.
 5.  Moje projekty to miejsce w którym znajdują się zapisane projekty, możesz je wczytać, zmieniać ich nazwę, pobierać, usuwać, a także – dodawać uwagi, dzięki czemu łatwo będzie wyszukać najpotrzebniejsze projekty.

moje-konto

Płatności oraz dodawanie użytkowników do PRO

Płatności dokonuje się po zalogowaniu do aplikacji.

 1. Wystarczy wcisnąć jedną z ikon PRO  lub przejść do konta użytkownika, do zakładki Mój abonament.
 2. W cenniku znajdują się informację odnośnie abonamentów. Do wyboru jest subskrypcja roczna, kwartalna lub miesięczna, a także dodatkowe dostępy dla 5 lub 10 użytkowników.
 3. Płatności możesz dokonać:
  a) na podstawie wygenerowanej proformy – po wybraniu abonamentu i uzupełnieniu danych, obok guzika ,,zamawiam” pojawi się strzałka, należy w nią kliknąć, aby pojawiła się opcja pobrania faktury proformy. Prosimy zwrócić uwagę na tytuł przelewu, musi on zawierać numer transakcji (np. p24-O23-E24-Z11). Informacja ta znajduje się na fakturze proformie.
  b) poprzez podpięcie karty. Uwaga! Płatność tą metodą oznacza, że subskrypcja będzie odnawiała się automatycznie. Jeżeli chcesz zrezygnować z subskrypcji, musisz dokonać rezygnacji co najmniej 8 dni przed zakończeniem obecnej.
  c) poprzez przelew tradycyjny.

goodloading-cennik

Jeśli wykupiłeś dostęp do Goodloading PRO wraz z dodatkowymi dostępami, możesz dodać kolejnych użytkowników do aplikacji. Ważne jest, aby osoby te miały założone konto w aplikacji. Wówczas możesz przejść do konta użytkownika, następnie do zakładki ,,Mój abonament”, kliknij w ,,Dodaj użytkownika” wprowadź jego imię oraz adres e-mail. Dodana osoba po odświeżeniu aplikacji powinna mieć dostęp do wersji PRO.