Integrace

Goodloading poskytuje možnost integrace s externími systémy prostřednictvím metody API. Propojení systémů umožní získat výpočty nakládky s přihlédnutím k dostupným ložným plochám, zatížení náprav nebo těžišti – jak nákladu, tak kontejneru. Je také možné zohlednit více míst nakládky nebo využití více ložných ploch současně. Výpočet se může týkat ložného prostoru nákladního vozidla, lodního kontejneru, leteckého kontejneru nebo palety. Náklad, se kterým se má manipulovat, může mít obdélníkový nebo válcový tvar.

Kromě výsledků výpočtu obsazeného a neobsazeného nákladového prostoru obdrží integrovaný partner odkaz na vizualizaci uspořádání a přístup k verzi návrhu pro webový prohlížeč.