Integracje API

Goodloading udostępnia możliwość integracji z zewnętrznymi systemami za pomocą metody API. Połączenie systemów pozwoli na uzyskanie obliczeń dotyczących załadunku, z uwzględnieniem dostępnych przestrzeni ładunkowych, nacisków na oś czy środka ciężkości- zarówno ładunku jak i kontenera. Możliwe jest również uwzględnienie wielu miejsc załadunku lub wykorzystanie wielu przestrzeni ładunkowych jednocześnie. Obliczenia mogą dotyczyć przestrzeni ładunkowej ciężarówki, kontenera morskiego, lotniczego oraz palety. Obsługiwane ładunki mogą być zarówno o kształcie prostopadłościanu jak i walca.

Oprócz wyników obliczeń zajętej i wolnej przestrzeni ładunkowej zintegrowany partner otrzymuje link do wizualizacji ułożenia oraz dostęp do edycji projektu w wersji na przeglądarkę internetową.