Dostęp testowy

Partnerów zainteresowanych integracją zapraszamy do przetestowania naszego API.

Zasoby dostępne za pomocą Integracji z Goodloading API są zabezpieczone, co oznacza, że każde żądanie musi zostać autoryzowane i zawierać access_token w nagłówku żądania.
Dokumentacja integracji dostępna jest tutaj.

Aby uzyskać testowy access_token zapraszamy do kontaktu.