Nowe technologie

10 powodów dla których warto zintegrować Goodloading jako moduł TMS za pomocą API

Nowa wersja Goodloading – symulatora załadunku to nie tylko kalkulator rozmieszczenia palet, ale bogata oferta pozwalająca na wykorzystanie programu logistycznego dla olbrzymich oszczędności w logistyce. Możliwe jest zintegrowanie Goodloading z dowolnym systemem typu TMS. Dzięki temu, narzędzie do zarządzania transportem, zyskuje pełną funkcjonalność Goodloading, a użytkownik ma dostęp do wszystkich danych w ramach jednego systemu. 

Definicja 1: Programy typu TMS (z ang. Transportation Management System) są oprogramowaniem stosowanym w branży logistycznej do zarządzania procesami transportowymi i logistycznymi. Charakteryzują się wieloma funkcjami, które pomagają firmom w planowaniu, monitorowaniu i optymalizacji operacji transportowych. Niektóre cechy charakterystyczne programów TMS to zarządzanie zleceniami, planowanie tras, obsługa floty czy monitorowanie i śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym. 

Definicja 2: API (z ang. Application Programming Interface) natomiast, to zestaw zdefiniowanych reguł i protokołów, które umożliwiają komunikację między różnymi aplikacjami. API pozwala programom na wymianę danych i współpracę. W przypadku integracji między systemem TMS a programem Goodloading, API pozwala na uzyskanie automatycznej odpowiedzi na temat sposobu optymalnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej. 

10 powodów dla których warto dokonać integracji API z najnowszą wersją Goodloading:

1. Kilkadziesiąt algorytmów sprawdzających optymalne rozmieszczenie

Goodloading posiada kilkadziesiąt zaawansowanych algorytmów, które analizują i sprawdzają optymalne rozmieszczenie ładunku na podstawie określonych parametrów.
Dzięki temu użytkownik TMS może osiągnąć maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, zmniejszyć koszty transportu i zoptymalizować czas załadunku.

2. Dostęp do trójwymiarowej wizualizacji

Nowa wersja API Goodloading, oprócz obliczeń zajętości przestrzeni ładunkowej oferuje dostęp do wizualizacji 3D. To pozwala na realistyczne przedstawienie rozmieszczenia ładunku w przestrzeni ładunkowej. Dzięki temu logistyk może wizualnie ocenić efektywność załadunku i przewidzieć potencjalne problemy z przestrzenią czy bezpieczeństwem ładunku. Jednocześnie możliwa jest manualna ingerencja w otrzymany projekt.

3. Punkty załadunku/rozładunku/przeładunku na trasie

Goodloading umożliwia użytkownikom precyzyjne planowanie punktów załadunku, rozładunku i przeładunku na. Dodając informację o tzw. “Milk-Run” i ładunkach w określonych punktach, osoba korzystająca z TMS otrzyma informację zwrotną dotyczącą zajętości przestrzeni ładunkowej na każdym etapie transportu. Ta funkcja jest niezwykle przydatna dla firm, które mają skomplikowane trasy i wymagają elastycznego zarządzania ładunkiem w różnych lokalizacjach.

4. Rozbudowana funkcja piętrowania ładunków

Nowa wersja Goodloading wprowadza rozbudowaną funkcję piętrowania ładunków, umożliwiając użytkownikom precyzyjne planowanie i optymalizację załadunku w wielopoziomowych konfiguracjach. Integracja pozwala na określenie liczby pięter, procentu podparcia ładunków, czy określenia, które z nich mogą stać na wskazanych.To szczególnie przydatne dla firm, które transportują ładunki o różnych wysokościach i wymagają elastyczności w rozmieszczeniu.

5. Obsługa rur i beczek

Program Goodloading obsługuje specjalne rodzaje ładunków, takie jak rury i beczki. Użytkownicy mogą precyzyjnie planować rozmieszczenie tych ładunków, uwzględniając ich specyficzne wymiary i potrzeby.

6. Układanie ładunków pod dowolnym kątem

W przypadku ładunków, których długość przekracza możliwości przestrzeni ładunkowej  Goodloading umożliwia układanie ładunków pod dowolnym kątem, co daje większą elastyczność w rozmieszczeniu ładunków. Ta funkcja dostępna jest po przejściu do wizualizacji 3D i ręcznym ustawieniu. Użytkownicy mogą dostosować ułożenie ładunków do specyficznych wymagań transportowych, co prowadzi do lepszego wykorzystania dostępnej przestrzeni.

7. Praca z kontenerami lotniczymi

Program Goodloading jest kompatybilny z kontenerami lotniczymi, umożliwiając użytkownikom optymalizację rozmieszczenia ładunków w tych specyficznych pojemnikach. Dzięki temu można zoptymalizować koszty transportu lotniczego i zwiększyć efektywność operacji logistycznych.

8. Punkt ciężkości w kontenerze morskim

Nowa wersja API Goodloading oferuje funkcję punktu ciężkości w kontenerach morskich. Użytkownicy mogą precyzyjnie określić położenie punktu ciężkości kontenera, co wpływa na stabilność transportu morskiego i minimalizuje ryzyko uszkodzenia ładunku.

9. Dodatkowe opcje konfiguracyjne

Goodloading pozwala na dodawanie dodatkowych opcji konfiguracyjnych, takich jak agregat chłodniczy, nadkola w samochodzie, drzwi w kontenerze oraz variofloor. To daje użytkownikom większą elastyczność w planowaniu ładunku i dopasowaniu go do specyficznych wymagań transportowych.

10. Możliwość ułożenia ładunków dłuższych od przestrzeni ładunkowej

Goodloading umożliwia użytkownikom ułożenie ładunków, które są dłuższe od dostępnej przestrzeni ładunkowej. Po przejściu do wizualizacji, użytkownik może ręcznie wystawić część ładunku poza pojazd.  Dzięki temu można optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń i zminimalizować straty powstałe z powodu niezdolności do załadunku długiego ładunku.

Podsumowując, integracja systemu TMS z nową wersją Goodloading przynosi liczne korzyści dla użytkowników. To kompleksowy program logistyczny, który pomaga firmom osiągnąć większą efektywność, zredukować koszty transportu i zminimalizować ryzyko uszkodzenia ładunku. Integracja z systemem TMS za pośrednictwem integracji API zapewnia płynny przepływ informacji między różnymi systemami, umożliwiając lepsze zarządzanie logistyką i jeszcze większą efektywność operacyjną. 

Jeśli korzystasz na co dzień z oprogramowania klasy TMS i chciałbyś mieć dostęp do modułu planowania załadunku, daj nam znać a skontaktujemy się z Twoim dostawcą takiej usługi. Zapraszamy do kontaktu: Integrations@goodloading.com 

Najnowsze posty: