Nowe technologie

Co to jest TMS i jakie korzyści przynosi firmom transportowym?

goodloading-what-is-TMS

Coraz częściej słyszy się o zwiększonej popularności systemów do zarządzania transportem, które mają wspomóc firmy w planowaniu i optymalizacji transportu celem zredukowania kosztów.

Czym są systemy do zarządzania transportem?

Systemy do zarządzania transportem (TMS) to narzędzia stosowane w firmach transportowych i spedycyjnych, które mają ułatwiać pracę osobom zarządzającym łańcuchem dostaw. Ich celem jest wsparcie na każdym etapie transportu – od przyjęcia zlecenia, poprzez planowanie, monitorowanie i rozliczanie transportu. Systemy te mają usprawniać prowadzenie firmy i dostarczać skuteczniejszą obsługę klienta.

TMSy gromadzą potrzebne dane i pozwalają nimi zarządzać, planować trasy przejazdu czy sprawdzać wykorzystanie floty pojazdów. Niektóre systemy posiadają także funkcje rozliczeń oraz wystawiania faktur, stanowiąc tym samym kompleksowe narzędzie, które ma spełniać wszelkie wymagania przedsiębiorstwa względem oprogramowania. Kompleksowość systemów do zarządzania transportem wynika z możliwości integracji wielu narzędzi w jednym miejscu.

Funkcjonujące na rynku TMSy udostępniane są w formie pliku, który należy zainstalować na komputerze – albo z wykorzystaniem własnego serwera, albo webowe, czyli dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Te ostatnie należą do najpopularniejszych rozwiązań, ponieważ nie wymagają wiedzy informatycznej, a cała odpowiedzialność za działanie aplikacji spoczywa na firmie, która dostarcza dany system.

Funkcje systemów TMS:

 • obliczanie kosztów transportu
 • planowanie transportu
 • obsługa klienta
 • możliwość łatwej komunikacji z kierowcą
 • planowanie i optymalizacja tras przejazdu
 • możliwość zarządzania flotą pojazdów
 • monitoring i obsługa zleceń na transport
 • możliwość integracji z innymi systemami, np. telematycznymi
 • monitorowanie lokalizacji ładunku przy wykorzystaniu systemu GPS
 • organizacja podczas załadunku i rozładunku
 • dostęp do raportów
 • rozliczanie płatności

Nie wszystkie TMSy posiadają taką samą funkcjonalność, dlatego przez wdrożeniem danego systemu należy upewnić się, że spełnia wymagania naszego przedsiębiorstwa.

Systemy do zarządzania transportem – korzyści

Najczęściej wskazywaną korzyścią, wynikającą z używania TMSów jest redukcja kosztów transportowych. Na podstawie zebranych danych oraz ich analizie, systemy TMS mogą zasugerować jak ograniczać wydatki, lub wskazywać sposoby optymalizacji procesów transportowych, aby generować oszczędności.

TMS mogą okazać się przydatne w firmach, w których korzysta się z wielu narzędzi mających wspierać biznes – planery tras, kalkulatory kosztów, aplikacje do optymalizacji załadunku oraz do rozliczeń. Systemy do zarządzania transportem mogą integrować się z innymi narzędziami, tak aby dostarczać użytkownikom wszelkie niezbędne funkcjonalności w jednym programie. Dostępność wszystkich danych w jednym miejscu pozwala oszczędzać czas, jednocześnie zmniejszając ryzyko błędów, które mogą pojawić się podczas przenoszenia danych z jednego programu do drugiego.

Połączenie TMS z systemami telematycznymi pozwala monitorować flotę pojazdów, dostarczając do systemu szereg danych, takich jak spalanie, parametry jazdy czy czas pracy kierowcy. Telematyka ma umożliwiać przesyłanie ważnych dokumentów, komunikację z kierowcą, a integracja z systemem GPS pozwala sprawdzić w jakim dokładnie miejscu znajduje się aktualnie ładunek. Dostarczanie takich danych do systemu, pozwala także analizować trasy przejazdu, tak aby przy kolejnych zleceniach je optymalizować – czyli poszukiwać lepszych i bardziej efektywnych kursów.

Lepsza obsługa klienta to kolejna korzyść, którą niesie za sobą TMS. Analiza podjętych współpracy pozwala sprawdzić jak one przebiegały – pod względem ceny czy terminowości wykonania zlecenia.

Korzystanie z systemów do zarządzania transportem, dzięki automatycznym procesom, ma pomóc w zwiększeniu wydajności firmy.

Inne benefity to:

 • szybki dostęp do informacji, możliwość analizy danych w celu poprawienia wyników
 • zarządzanie dostawami
 • przyspieszenie czasu obsługi zleceń
 • mniejsze ryzyko popełnienia błędu wynikającego z czynnika ludzkiego

Jeśli TMS zostanie zintegrowany z systemem do zarządzania magazynem (WMS), pozwala to lepiej organizować przepływ towarów z i do magazynu. Dodatkowo, istnieje opcja śledzenia towaru na wielu etapach – od póki na magazynie, po dokładne miejsce w trakcie transportu.

Integracja TMS z planerem załadunku towarów

Za pomocą API można zintegrować system do zarządzania transportem z Goodloading, aplikacją do planowania załadunku. Dzięki temu użytkownik zyskuje dostęp do funkcjonalności dostępnych w aplikacji:
– obliczenia wolnej i zajętej przestrzeni,
– sposób ułożenia ładunków na ciężarówce lub kontenerze,
– dostęp do wizualizacji projektu wraz z animacją załadunku,
– wskazanie czy projekt nie przekracza nacisku na osie.

Korzystanie z dopasowanych narzędzi pozwala lepiej zarządzać firmą, zwiększać wydajność, minimalizować koszty i oszczędzać czas. Jeśli szukasz systemu, który posiada funkcjonalności planera załadunków – napisz do nas na info@goodloading.com

Najnowsze posty: