Blog - Vše o nakládání na jednom místě

Jak naplánovat uspořádání palet na vozidle?

Kolik palet se vejde na dodávku, sólo nebo kontejner? Podívejte se, jak spočítat, kolik palet se vejde do Vámi zvoleného nákladového prostoru a jak naplánovat jejich uspořádání.

Europalety jsou jedním z nejoblíbenějších obalů používaných v logistice. Používají se k ochraně nákladu a také ke zvýšení pohodlí při přepravě nebo skladování. Pokud si chcete ověřit, kolik palet se vejde na váš vůz nebo kontejner, použijte níže uvedené tabulky.

Nakládané vozidloPočet palet
Van 1,5T 360x180x1706
Van 5 EP 1.5 T 420x180x1706
Van 8 EP 1.5 T 420x220x2208
Van 1 1.5 T 490x220x23010
Van 3.5 T 590x230x23011
Solo truck 5 T 620x245x24014
Solo truck 8 T 820x245x24020
Solo truck  6 T 720x245x24018
Standard semitrailer 1360x245x27033-34
Mega semitrailer 1360x245x30033-34

Nakládaný námořní kontejnerPočet palet
Kontejner 20ft 590x235x24011
Kontejner 40ft 1203x235x24024-25

Nezapomeňte:

  1. Všechny rozměry jsou v centimetrech.
  2. Uvedené rozměry platí pro standardní europaletu, tedy 120×80 cm.
  3. Předpokládáme, že palety nejsou stohovatelné. Jejich stohování závisí na výšce zboží umístěného na paletě. Pokud víte, že palety lze stohovat, spočítejte si dvojnásobnou výšku palety se zbožím a zkontrolujte maximální výšku naloženého prostoru.
  4. V tabulce je uveden maximální počet palet, které se na dané vozy a kontejnery vejdou. Pokud zboží přesahuje paletu, nemusí se daný počet palet vejít do nákladového prostoru.
  5. Uvedené rozměry námořních kontejnerů jsou vnitřní rozměry.

Pokud si chcete ověřit, jak uspořádat palety na nákladním automobilu nebo kontejneru, použijte naši aplikaci pro plánování nákladu. Jak to udělat? Uveďte vozidlo, které plánujete nakládat a poté přidejte paletyGoodloading navrhne nejoptimálnější uspořádání nákladu nebo doporučí ložný prostor, do kterého se Váš náklad vejde.

Pokud chcete kromě palet nakládat zboží v jiných obalech, zadejte do nákladního listu náklad, o který máte zájem. Goodloading umožňuje paletizaci, tedy zboží se nejprve umístí na paletu a poté se uvede vozidlo, na které má být připravená paleta naložena. Pokud víte, že zboží může stát na sobě, můžete zvolit možnost stohování. Na vizualizaci se objeví navržené rozložení nákladu na vozidle. Pokud se některé zboží nevejde do daného prostoru, program vás o tom bude informovat. Pokud chcete v navrhovaném projektu provést úpravy, je možné ručně posouvat zatížení na vizualizaci dle vašich preferencí.

Nová verze aplikace obsahuje také možnost více míst nakládky a vykládky. Přidáním dalších palet můžete určit, kde se mají naložit a vyložit. Na trase je možné přidat i několik bodů. Při uložení nákladu na návěs bude aplikace zohledňovat body na trase, takže je uspořádá tak, aby přístup k nim při vykládce byl co nejpohodlnější.

Máte zájem o optimalizaci nakládky? Kontaktujte nás (info@goodloading.com), rádi Vám o aplikaci Goodloading řekneme více.

Nejnovější příspěvky:

2023-11-24Nové technologieANT-Logistics – to je cloudová TMS služba pro automatizaci logistiky ‘poslední míle’. Společnost funguje z roku 2013 a službu implementovala pro více než 700 firem. Klienty ANT-Logistics jsou především nákladní dopravci, distributoři, internetové obchody a výrobci zboží. Díky implementaci služby již po prvních měsících zákazníci ušetří 20-30 % logistického rozpočtu, efektivně seřídí svoji dopravu, obchod a zaměstnance společnosti odkudkoli na světě. S programem ANT-Logistics můžete optimálně a rychle budovat trasy pro celý svůj vozový park. Logistický program přitom zohledňuje stovky parametrů, které ani ten nejzkušenější logistik nedokáže zároveň zohlednit: pracovní doba výdejních míst a strojů, nosnost, hmotnost zboží, rozmístění výdejních míst podle regionů (distribuční sít´), umístění zboží v různých skladech, dopravní zácpy a mnoho dalších důležitých faktorů. Vysoce přesné matematické algoritmy a individuální nastavení logistické služby umožňují eliminovat lidský faktor při plánování tras – dovolte si zapomenout na překryvy, neshody a chyby ručních výpočtů logistů. A také výrazně se zkrátí doba plánování cesty, protože její výpočet pro 2500 adresních bodů trvá pouhých 18 minut. Široká funkčnost služby umožňuje nejen plánování cest, ale také sledování momentální lokace automobilů a zobrazení skutečné trasy nebo cesty. Taková příležitost je bezesporu jedním z hlavních nástrojů pro kontrolu zaměstnanců a úsporu nákladů. Jaké ale výsledky získávají klienti po implementaci tohoto logistického programu v podniku?– Snížení počtu najetých kilometrů o 20 %– Snížení dopravních nákladů o 25 %– Zvýšení počtu odpracovaných bodů za stejnou dobu o 30 %. V servisu pro automatizace logistiky uživatelé ukládají svoji důvěrné informace: jména a adresy zákazníků, trasy vozidel, analytická a finanční data. Proto ANT-Logistics poskytuje nejen optimální směrování, ale také bezpečné ukládání osobních dat na zabezpečených serverech Microsoft Azure. Servis zaručuje důvěrnost a bezpečnost vašich informací. [...]
2023-01-03Blog - Vše o nakládání na jednom místěLetecká doprava nepatří mezi nejoblíbenější způsoby přepravy nákladu. Vzhledem ke své ceně se tento způsob obvykle používá k přepravě speciálních nákladů, které je třeba rychle a bezpečně dopravit z bodu A do bodu B. Podle údajů IATA se v roce 2020 poptávka po letecké přepravě nákladů oproti roku 2019 snížila o 25,8 %, což mohlo být způsobeno pandemickým šokem. V roce 2021 se tento trh zotavil a již překonal úroveň z roku 2019. Podle dostupných údajů je 54% přepravovaného zboží. Jedná se o zboží, které rychle podléhá zkáze, jako např. zelenina či ovoce a také čerstvé květiny. Dále 35% tvoří nebezpečné zboží a 9% léky. Charakteristika letecké dopravy Letecká přeprava zboží se vyznačuje především krátkou dodací lhůtou, zejména ve srovnání s jinými dopravními prostředky. Díky této formě je možné bezpečně přepravovat cenné a rychle se kazící zboží. Je také možné nastavit teplotu, což umožňuje přepravu nákladů, které vyžadují kontrolu teploty. V organizaci dopravy pro leteckou nákladní dopravu rozlišujeme tyto způsoby:a. konsolidace – tj. umístění mnoha zásilek od různých příjemců do jednoho letu;b. individuální podmínky (direct service) – umožňují umístit zboží do zavazadlového prostoru, často však mají omezení velikosti. V případě tohoto letu je zvolen přímý let do zvolené destinace;c. charterové lety – nejdražší možná varianta, protože si pronajímáte celé letadlo pro přepravu vlastního nákladu. Navíc se vyplatí jako let zpáteční. Výhody a nevýhody letecké dopravy Výhody letecké dopravy: rychlá přeprava; jeden z nejbezpečnějších dopravních prostředků, který umožňuje přepravu např. luxusního zboží; možnost snadného sledování zásilky; atraktivní varianta pro země bez přístupu k moři. Nevýhody letecké dopravy: vysoká cena, zejména ve srovnání s jinými způsoby přepravy; vysoká závislost na aktuálních povětrnostních podmínkách; nutnost použití jiného dopravního prostředku, což se promítá do dalšího prodloužení procesu a také do možných problémů s překládkou; letecké kontejnery nejsou vhodné pro intermodální přepravu; škodlivá pro životní prostředí. Nákladní jednotky v letecké dopravě Tento typ přepravy využívá letecké nákladní jednotky, které se liší od jednotek používaných pro silniční nebo námořní přepravu. Vzhledem ke konstrukci letadla má většina používaných kontejnerů jednu nebo dvě strany odříznuté. Palety jsou zase vyrobeny z hliníkové desky se sítí, která zajišťuje na ní ležící zboží. Velikost palet a kontejnerů se liší v závislosti na typu letadla. V letecké dopravě se používají takové jednotky, které vám umožní zcela zaplnit dostupný prostor. Nakládka se liší podle typu letadla, lze nakládat dvířky na jedné straně trupu, stejně jako ze stran nebo přídě. Letecké kontejnery a palety jsou označeny zkratkou ULD (Unit Load Devices). Toto označení se skládá z třípísmenné předpony, jedinečného pěti- nebo čtyřmístného čísla a kódu vlastníka ULD. Upřesněním tohoto označení se zabývá International Air Transport Association (IATA). Jak naplánovat nakládku zboží na palety a letecké kontejnery? Předně je třeba si uvědomit, že ne všechno zboží lze tímto dopravním prostředkem přepravit. Mimo jiné jsou zakázány výbušniny, lithiové baterie, hořlavé produkty a plyny nebo drahé kovy. V některých případech je možné získat souhlas dopravce s přepravou, ale obvykle letecké společnosti poskytují podrobné informace a pravidla týkající se nákladu. V letecké dopravě je mimo jiné vzhledem k ceně důležité maximálně využít dostupný prostor. Díky tomu je možné skladovat více zboží na menší ploše, aniž by vznikaly další náklady. A co víc, těsněji zabalené zboží, navíc zajištěné polystyrenem nebo houbou, bude odolnější proti případnému poškození. V letecké dopravě je zboží nejčastěji překládáno z jiného dopravního prostředku, především z návěsů přivážejících náklad na letiště. Je nesmírně důležité správně zorganizovat tento proces, aby byla nakládka rychlá a snadná. Zpoždění v letecké dopravě je finančně značně nákladné. [...]
2023-10-09Nakládání / Nové technologiePodle definice je nakládka úkonem umístění zboží na ložnou plochu. Nakládka a vykládka zboží je nedílnou součástí přepravního procesu. Může ji provádět skladník nebo řidič, tradičním způsobem například pomocí vysokozdvižného vozíku, nebo, zejména v případě velkého množství nákladů, pomocí moderních systémů a technologií. Bez ohledu na volbu nástroje musí být proces nakládky navržen tak, aby zabral co nejméně času. Jeho efektivita má přímý vliv na dobu čekání vozidel stojících pod rampou a v dlouhodobém horizontu na plynulost dodavatelského řetězce. Bez správné organizace nemusí ani ta nejdokonalejší technologie přinést očekávané výhody. Proto pokud jde o zlepšení efektivity nakládky, prvním krokem by měla být organizace, následovaná případným využitím systémů a řešení na podporu celého procesu. Ty mohou být velkým zlepšením zejména pro takové společnosti, kde se denně uskutečňuje mnoho přeprav. Používání nových technologií při nakládání má mnoho výhod: urychlení procesu nakládky a vykládky zboží; lepší organizaci práce a vyšší efektivitu při nakládce; zvýšení bezpečnosti řidičů a pracovníků na rampách; menší počet nehod a poškození, a tím zvýšení bezpečnosti nákladu; zkrácení zkrácení čekací doby v docích; snížení nákladů na pracovní sílu; lepší využití pracovního prostoru. Mezi technologiemi lze rozlišit ty základní, které kombinují cenovou dostupnost a snadnou realizaci, dále ty, které jsou propracovanější a vyžadují o něco více finančních prostředků, a ty, pro které je třeba ve větší či menší míře upravit skladové nebo nakládkové prostory. Koncept Systémů pro automatickou nakládku nákladních automobilů (z ang. Automated truck loading systems – ATLS) se v poslední době těší velké oblibě. Tyto systémy slouží k vykládce nebo nakládce návěsu pomocí automaticky řízených vozidel (z ang. Automated Guided Vehicles, zkráceně AGV) nebo dopravníkových pásů. Vzhledem k potřebě zvýšit efektivitu v dodavatelském řetězci se odhaduje, že růst obliby těchto systémů se v příštích několika letech zvýší. Tvůrci zprávy– předpovídají, že v roce 2022 budou mít hodnotu 2,1 miliardy USD a do roku 2026 by měly dosáhnout 2,9 miliardy USD. Aplikace a programy pro podporu nakládky a vykládky zboží Nejjednodušším řešením, které pomůže zefektivnit práci v docích, zejména na počátku, jsou dostupné aplikace a programy. Mezi takové aplikace patří Goodloading – systém, který na 3D vizualizaci zobrazuje nejoptimálnější umístění palet na návěsu nebo kontejneru. Stačí přidat seznam nákladů a vybrat vhodný prostor a program během několika vteřin rozmístí náklady tak, aby byl maximálně využit dostupný prostor. Je také možné nejprve naskládat zboží na paletu a poté palety se zbožím přesunout do kontejneru nebo na návěs; tím se dále zvýší efektivita uložení. Goodloading funguje online, veškerá data se ukládají do cloudu a k jeho provozu je zapotřebí pouze počítač s přístupem k internetu. Navíc lze hotový projekt otevřít na mobilním zařízení, takže řidič nebo skladník může bez prodlení přistoupit k nakládce. Projekt nakládky je připraven v aplikaci Goodloading Dock Scheduler je řešení, jehož cílem je minimalizovat čekací dobu na nakládku. Systém umožňuje dopravcům rezervovat časy a měnit stav volných míst v případě změny plánů. Výsledkem je zkrácení čekací doby o 70 % a zvýšení produktivity skladu až o 25 %. Autonomní systémy Mezi pokročilejší systémy lze zařadit Q-Loader vyvinutý společností WDX, který umožňuje automatickou nakládku. Jedná se o plně automatizovanou platformu, která umisťuje zboží do návěsu nebo kontejneru a celý proces nakládky trvá jen několik minut. Přestože se jedná o pokročilé řešení, nevyžaduje úpravu návěsů ani překládacích doků. Podobným řešením je Loadplate®, poloautomatické zařízení, které umožňuje nakládku kontejneru nebo nákladního automobilu. Nejsou nutné žádné úpravy nakládacího prostoru. Je ideální pro nakládku složitých nebo dlouhých nákladů. Je extrémně rychlý – dokáže naložit 30 tun zboží do 40stopého kontejneru za 5 minut. Dalším řešením je ULTRA BLUE, samohybný robot, který je sám zodpovědný za nakládku nákladního automobilu. Tento robot převáží a následně zvedá a ukládá náklad do přepravního prostoru. Nevyžaduje žádné kolejnice ani vodicí lišty a zvládne až 2-3 nakládací rampy současně. Nahradí tak práci až desítky lidí, kteří se mezitím mohou věnovat méně opakujícím se úkonům. Mezi autonomní systémy, které podporují nakládku a vykládku zboží, patří také některé vysokozdvižné vozíky. Jedním z nich je Trey vytvořený chorvatským start-up Gideon Brothers. Vozidlo je plně autonomní, zvládá několik typů palet a dokáže naložit 25 jednotek za jednu hodinu. Pohybuje se díky 3D vidění a jeho hlavním účelem je zvýšit bezpečnost při nakládce. Nejvyspělejší systémy Mezi vyspělejší systémy patří robot od společnosti Pickle, který dokáže vykládat nákladní prostor a třídit zásilky. Má pohyblivé rameno, které mu umožňuje přesouvat balíky z kontejneru nebo nákladního vozidla na pás. Robot je navržen tak, aby zvyšoval bezpečnost při zachování vysoké produktivity. Jeho rychlost je obdivuhodná – za hodinu dokáže přemístit až 800 balíků. Dalším systémem pro nakládku a vykládku je NALON N8. Toto pokročilé řešení dokáže za hodinu přemístit 150 palet, pracovat na jakémkoli typu návěsu bez úprav a dokonce překládat zboží z nákladních automobilů v přilehlých docích. Poradí si s jakýmkoli typem palet a dokáže se integrovat se skladovým systémem. Systém se skládá z přepravního a nakládacího vozíku. Komplexní řešení nakládky nabízí také společnost Ancra Systems. Její sortiment zahrnuje mimo jiné různé typy dopravníků, které umožňují pracovat s mnoha typy nákladů – paletovaných i smíšených. Tato řešení vyžadují úpravy návěsu a skladovacího prostoru. Kromě toho společnost vyrábí dva systémy, které nevyžadují dodatečnou úpravu návěsů. [...]
2023-05-29Blog - Vše o nakládání na jednom místěPaletizace je klíčovým prvkem procesu skladování a přepravy. Využití technologie může být velmi užitečné, zvláště když logistici chtějí zvýšit efektivitu celého procesu. Stále více firem se při paletizaci obrací k technologiím a vzdává se tradičních řešení. Na druhou stranu ruční paletizace a plánování nákladu se běžně používá v menších firmách, kde nejsou potřeba automaty. Jaký je tedy lepší způsob? Nebo existuje nějaké přechodné řešení? Co to je paletizace? Paletizace je proces, při kterém je zboží umístěno na paletu způsobem, který umožňuje jejich snadné přemisťování a přepravu. Uložení na paletě může probíhat různými způsoby v závislosti na tvaru, velikosti a hmotnosti paletizovaného zboží. Může být uspořádáno do řad, sloupců nebo vrstev. Při správné paletizaci je nejdůležitější, aby bylo zboží v bezpečné a stabilní poloze. Klíčovým aspektem z hlediska paletizace je také optimální uspořádání zboží na paletách. Z bezpečnostních důvodů musí být zboží rovnoměrně rozloženo, proto je nejlepší, aby jeho těžiště směřovalo do středu palety. Je také důležité, aby zboží nevyčnívalo za paletu. Po uložení zboží na paletu je nutné správné zajištění. Nejčastěji se to provádí obalením stretch fólií. Díky vhodné distribuci zboží je možné snížit množství zabrané plochy, což má za následek nižší náklady, větší možnosti nakládky a bezpečnost zaměstnanců skladu. Ruční paletizace Ruční paletizace je založena především – jak lze odvodit z názvu – na využití síly vlastních svalů. V tomto procesu jsou užitečné nástroje, jako jsou vysokozdvižné vozíky, jeřáby a transpalety. Zaměstnanci skladu ručně ukládají zboží na paletu v souladu s danými požadavky a směrnicemi. Výhody ruční paletizace: Možnost přizpůsobit proces paletizace specifičnosti daného zboží a individuálním potřebám a požadavkům klienta. Nízké náklady – není třeba investovat do drahého vybavení nebo údržby paletizační techniky. Flexibilita – skladník dokáže rychle přizpůsobit proces paletizace měnícím se potřebám výroby. Nevýhody ruční paletizace: Vysoké riziko úrazů při ruční manipulaci s těžkými předměty. Zdravotní a bezpečnostní rizika pro zaměstnance. Možnost nesprávného stohování zboží na paletě, které může vést k poškození zboží během přepravy. Omezená kapacita a delší dodací lhůty, protože ruční paletizace je méně efektivní a pracnější než automatická paletizace. Robotická paletizace Co jsou to paletizátory? Paletizátory jsou robotická zařízení, která automaticky ukládají zboží na paletu podle naprogramovaného vzoru. Používají se ve velkých výrobních závodech, skladech a továrnách. Paletizátory jsou naprogramovány tak, aby rychle a přesně balily výrobky na palety. Typy paletizátorů Každý sklad má jiné potřeby, a proto byly navrženy různé typy paletizátorů: Vrstvový paletizátor – umisťuje produkty ve vrstvách na paletu. Obvykle se umístí na dopravník pás nebo do speciálního kontejneru a poté se přesunou na paletu. Spirálový paletizátor – umísťuje produkty na paletu spirálovitě, což umožňuje zvýšit množství zboží na paletě. Používá se také pro výrobky nepravidelného tvaru, které je obtížné aranžovat tradičním způsobem. Sloupový paletizátor – ukládá produkty na paletu ve sloupcích. Z dopravního pásu jsou obvykle přemístěny na speciální stolici, která je následně přenese na paletu. Multiformátový paletizátor – tento typ paletizátoru umožňuje paletizaci různých typů produktů bez nutnosti změny programování zařízení. Dokáže manipulovat s produkty různých tvarů a velikostí, což umožňuje větší flexibilitu a efektivitu procesu. Robotický paletizátor – využívá průmyslové roboty ke skládání výrobků na paletu. Průmyslové roboty jsou vybaveny speciálními uchopovacími a manipulačními zařízeními, které umožňují pohyb a umístění produktů požadovaným způsobem. Robotický paletizátor je velmi přesný a efektivní a umožňuje flexibilní umístění produktů na paletu. Výhody používání technologií: Vysoká bezpečnost pracovníků, protože většina paletizátorů pracuje plně automaticky, což snižuje riziko zranění při ručním stohování. Menší riziko chyb a poškození zboží díky rovnoměrnému uložení produktů naprogramovaného v paletizátoru, minimalizace poškození. Úspora času a finančních nákladů, protože paletizátor může běžet nepřetržitě, 24 hodin denně, bez nutnosti přestávek na odpočinek. Nevýhody používání technologií: Vysoké náklady na nákup a údržbu strojů. Potřeba poskytnout dostatek úložného prostoru pro umístění paletizátorů a poskytnout jim prostor pro jejich práci. Možnost poškození výrobků při nesprávném nastavení nebo obsluze paletizátoru. Existuje nějaké přechodné řešení? Paletizační systémy. Proces paletizace začíná především plánováním nákládky. I zde lze využít moderní systémy. Jedním z dostupných nástrojů je aplikace Goodloading. Umístěním produktů na paletu v aplikaci můžete pozorovat, jak se bude hodit k ostatním nákladům v kamionu nebo kontejneru. Zároveň si můžete vyzkoušet různé kombinace v uspořádání produktů na paletě a zkontrolovat, zda nedošlo k přetížení. Aplikace umožňuje naplánovat nakládku tak, abyste co nejoptimálněji využili daný prostor. Díky těmto funkcím lze aplikaci použít pro ruční paletizaci tak, že zašlete zaměstnanci vygenerované pokyny pro nakládku v dokumentu PDF. Stejně tak máte možnost integrace aplikace Goodloading s pokročilými systémy WMS (Warehouse Management System). Všechna řešení mají svá pro a proti. Těžko říct, které by bylo pro konkrétní situaci lepší. Každý logistik však zná možnosti své firmy a vybere si formu paletizace, která mu vyhovuje. V této situaci není lepší ani horší volba. [...]
2023-05-19Blog - Vše o nakládání na jednom místěProgramy plánování nakládky poskytují mnoho výhod – plánovači mohou plánovat distribuci balíků různých tvarů, nemusí mít znalosti o kontejnerech a snadno odhadnou výdaje na přepravu. Za tímto účelem např. nástroje jako Goodloading, podporující proces nakládky kontejnerů. Jedním z hlavních důvodů, proč logistici používají programy pro nakládku kontejnerů, je ukázat uspořádání různě velkých nákladů v nákladovém prostoru. „Jsou situace, kdy nepravidelné rozměry nákladu v nás vyvolávají pochybnosti o tom, jaký kontejner zvolit, abychom maximálně využili ložný prostor a minimalizovali přepravu prázdných prostor, a tím optimalizovali náklady na přepravu“ – říká Konrad Wojciechowski, speditér OMEGAir Cargo sp. z. o.o. Jak vysvětluje, právě tehdy je program pro plánování nakládky nejužitečnější. Małgorzata Michalik ze společnosti Go-Pack, poznamenává ,,Důvod, proč má rozhodně smysl takové aplikace používat, je ten, že nás to nutí ověřit si všechny důležité informace, jako jsou rozměry kontejneru (vnitřní a vnější), ověřit si u přepravce, zda se v dopravním prostředku nevyskytují nějaké anomálie (např. jiné rozměry vstupních dveří, jiná tloušťka stěn atd.).’’  Goodloading – software pro nakládání kontejnerů Na trhu existuje několik programů pro plánování nakládky, jedním z nich je Goodloading. Od ostatních aplikací se liší svým přátelským a moderním rozhraním, díky kterému je program intuitivní a snadno použitelný. Uživatel má navíc velkou volnost při plánování nakládky – může vizualizaci obsluhovat a ručně změnit uspořádání nákladů, může je otáčet nebo vytahovat mimo kontejner. Goodloading je k dispozici ve dvou verzích, free a PRO. K jejich používání je nutná registrace uživatele. Práce v programu začíná výběrem kontejneru, můžete ze seznamu vybrat existující kontejner nebo zadat jeho rozměry. Při přidávání kontejneru můžete zohlednit potřebné parametry – tedy přidat šířku a výšku dveří, nastavit těžiště, uvést způsob naložení kontejneru nebo přidat chladicí jednotku. Do aplikace lze přidat několik desítek kontejnerů, což se hodí zejména u velkých projektů. Poté se přidají náklady z excelového souboru nebo se jejich rozměry zadají ručně. Uspořádání se objeví ve 3D vizualizaci. Hotový projekt je možné zaslat další osobě formou odkazu nebo PDF, což výrazně usnadňuje komunikaci mezi lidmi zodpovědnými za jednotlivé fáze nakládky. Aplikace sumarizuje zatížení, takže plánovač má nepřetržitý přístup k informacím o obsazených a volných LDM, naloženém a prázdném prostoru, celkové hmotnosti nákladů, dostupném prostoru (v m2) a objemu nákladu (v m3). „Myslím, že tento nástroj je skvělý pro studenty při práci na konkrétních projektech a samozřejmě pro logistické plánovače – zejména pro rozpočtování.“ – vysvětluje Malgorzata Michalik. Další výhody používání softwaru pro nakládku kontejnerů Jaké jsou rozměry 20ft kontejneru a jaké jsou rozměry 40ft kontejneru? Pokud pracujete ve společnosti Goodloading, tyto informace nepotřebujete. Vhodný kontejner lze vybrat ze seznamu, nemusíte znát přesné rozměry kontejnerů. Kontejnerová doprava funguje z velké části v metrech krychlových, tedy tzv. CBM (metr krychlový). CBM se často používá v době vypořádání, kdy zákazníci berou nákladní tunu jako základ pro platbu. Pro výpočet toho, kolik daný náklad zabere na objemu, používá mnoho logistů kalkulačku na přepočítání CBM, místo toho můžete použít program, který nejen ukáže optimální rozložení nákladu, ale také poskytne potřebné informace pro vyúčtování. Malgorzata Michalik říká – ,,Na aplikaci Goodloading jsem narazila náhodou, když jsem pro svého zákazníka připravovala koncept výpočtu. Museli jsme analyzovat přepravní náklady kovových součástek z Číny do Polska.” V případě mnoha nákladů různých rozměrů vám software pro nakládku kontejnerů pomůže naplánovat náklady tak, abyste maximálně využili kapacitu kontejneru. ,,Použití kalkulačky pro výpočet kapacity nám umožňuje ještě před příchodem zboží, u kterého znáte pouze jeho rozměry, simulovat, jak bude vypadat naložený kontejner – zda a kolik v něm zbyde volného místa a jak uspořádat zboží pro naložení do kontejneru tak, aby bylo zboží účinně zajištěno. – říká Konrad Wojciechowski. Lidé, kteří se podílejí na plánování nakládky kontejnerů, mají plné ruce práce a budou mít ještě víc – protože kontejnerová doprava se velmi rychle rozvíjí. ,,To vše bychom si samozřejmě mohli spočítat na papíře, ale pokud to někdo někdy zkoušel, ví, jak krkolomné je to s různými rozměry zboží. Používání aplikace nám umožňuje minimalizovat lidské chyby a poskytuje nám větší flexibilitu pokud nás napadne změnit rozmístění zboží.” – Konrad Wojciechowski. [...]