Nové technologie Rozložení nákladu

Nakládka a vykládka zboží pomocí nových technologií

Podle definice je nakládka úkonem umístění zboží na ložnou plochu. Nakládka a vykládka zboží je nedílnou součástí přepravního procesu. Může ji provádět skladník nebo řidič, tradičním způsobem například pomocí vysokozdvižného vozíku, nebo, zejména v případě velkého množství nákladů, pomocí moderních systémů a technologií.

Bez ohledu na volbu nástroje musí být proces nakládky navržen tak, aby zabral co nejméně času. Jeho efektivita má přímý vliv na dobu čekání vozidel stojících pod rampou a v dlouhodobém horizontu na plynulost dodavatelského řetězce. Bez správné organizace nemusí ani ta nejdokonalejší technologie přinést očekávané výhody.

Proto pokud jde o zlepšení efektivity nakládky, prvním krokem by měla být organizace, následovaná případným využitím systémů a řešení na podporu celého procesu. Ty mohou být velkým zlepšením zejména pro takové společnosti, kde se denně uskutečňuje mnoho přeprav.

Používání nových technologií při nakládání má mnoho výhod:

  • urychlení procesu nakládky a vykládky zboží;
  • lepší organizaci práce a vyšší efektivitu při nakládce;
  • zvýšení bezpečnosti řidičů a pracovníků na rampách;
  • menší počet nehod a poškození, a tím zvýšení bezpečnosti nákladu;
  • zkrácení zkrácení čekací doby v docích;
  • snížení nákladů na pracovní sílu;
  • lepší využití pracovního prostoru.

Mezi technologiemi lze rozlišit ty základní, které kombinují cenovou dostupnost a snadnou realizaci, dále ty, které jsou propracovanější a vyžadují o něco více finančních prostředků, a ty, pro které je třeba ve větší či menší míře upravit skladové nebo nakládkové prostory.

Koncept Systémů pro automatickou nakládku nákladních automobilů (z ang. Automated truck loading systems – ATLS) se v poslední době těší velké oblibě. Tyto systémy slouží k vykládce nebo nakládce návěsu pomocí automaticky řízených vozidel (z ang. Automated Guided Vehicles, zkráceně AGV) nebo dopravníkových pásů. Vzhledem k potřebě zvýšit efektivitu v dodavatelském řetězci se odhaduje, že růst obliby těchto systémů se v příštích několika letech zvýší. Tvůrci zprávy– předpovídají, že v roce 2022 budou mít hodnotu 2,1 miliardy USD a do roku 2026 by měly dosáhnout 2,9 miliardy USD.

Aplikace a programy pro podporu nakládky a vykládky zboží

Nejjednodušším řešením, které pomůže zefektivnit práci v docích, zejména na počátku, jsou dostupné aplikace a programy.

Mezi takové aplikace patří Goodloading – systém, který na 3D vizualizaci zobrazuje nejoptimálnější umístění palet na návěsu nebo kontejneru. Stačí přidat seznam nákladů a vybrat vhodný prostor a program během několika vteřin rozmístí náklady tak, aby byl maximálně využit dostupný prostor. Je také možné nejprve naskládat zboží na paletu a poté palety se zbožím přesunout do kontejneru nebo na návěs; tím se dále zvýší efektivita uložení. Goodloading funguje online, veškerá data se ukládají do cloudu a k jeho provozu je zapotřebí pouze počítač s přístupem k internetu. Navíc lze hotový projekt otevřít na mobilním zařízení, takže řidič nebo skladník může bez prodlení přistoupit k nakládce.

Projekt nakládky je připraven v aplikaci Goodloading

Dock Scheduler je řešení, jehož cílem je minimalizovat čekací dobu na nakládku. Systém umožňuje dopravcům rezervovat časy a měnit stav volných míst v případě změny plánů. Výsledkem je zkrácení čekací doby o 70 % a zvýšení produktivity skladu až o 25 %.

Autonomní systémy

Mezi pokročilejší systémy lze zařadit Q-Loader vyvinutý společností WDX, který umožňuje automatickou nakládku. Jedná se o plně automatizovanou platformu, která umisťuje zboží do návěsu nebo kontejneru a celý proces nakládky trvá jen několik minut. Přestože se jedná o pokročilé řešení, nevyžaduje úpravu návěsů ani překládacích doků.

Podobným řešením je Loadplate®, poloautomatické zařízení, které umožňuje nakládku kontejneru nebo nákladního automobilu. Nejsou nutné žádné úpravy nakládacího prostoru. Je ideální pro nakládku složitých nebo dlouhých nákladů. Je extrémně rychlý – dokáže naložit 30 tun zboží do 40stopého kontejneru za 5 minut.

Dalším řešením je ULTRA BLUE, samohybný robot, který je sám zodpovědný za nakládku nákladního automobilu. Tento robot převáží a následně zvedá a ukládá náklad do přepravního prostoru. Nevyžaduje žádné kolejnice ani vodicí lišty a zvládne až 2-3 nakládací rampy současně. Nahradí tak práci až desítky lidí, kteří se mezitím mohou věnovat méně opakujícím se úkonům.

Mezi autonomní systémy, které podporují nakládku a vykládku zboží, patří také některé vysokozdvižné vozíky. Jedním z nich je Trey vytvořený chorvatským start-up Gideon Brothers. Vozidlo je plně autonomní, zvládá několik typů palet a dokáže naložit 25 jednotek za jednu hodinu. Pohybuje se díky 3D vidění a jeho hlavním účelem je zvýšit bezpečnost při nakládce.

Nejvyspělejší systémy

Mezi vyspělejší systémy patří robot od společnosti Pickle, který dokáže vykládat nákladní prostor a třídit zásilky. Má pohyblivé rameno, které mu umožňuje přesouvat balíky z kontejneru nebo nákladního vozidla na pás. Robot je navržen tak, aby zvyšoval bezpečnost při zachování vysoké produktivity. Jeho rychlost je obdivuhodná – za hodinu dokáže přemístit až 800 balíků.

Dalším systémem pro nakládku a vykládku je NALON N8. Toto pokročilé řešení dokáže za hodinu přemístit 150 palet, pracovat na jakémkoli typu návěsu bez úprav a dokonce překládat zboží z nákladních automobilů v přilehlých docích. Poradí si s jakýmkoli typem palet a dokáže se integrovat se skladovým systémem. Systém se skládá z přepravního a nakládacího vozíku.

Komplexní řešení nakládky nabízí také společnost Ancra Systems. Její sortiment zahrnuje mimo jiné různé typy dopravníků, které umožňují pracovat s mnoha typy nákladů – paletovaných i smíšených. Tato řešení vyžadují úpravy návěsu a skladovacího prostoru. Kromě toho společnost vyrábí dva systémy, které nevyžadují dodatečnou úpravu návěsů.

Nejnovější příspěvky:

2024-03-25Blog - Vše o nakládání na jednom místěLetecká nákladní doprava je mimořádně důležitou součástí globální logistiky, protože umožňuje rychlou a efektivní přepravu nákladu na velké vzdálenosti. To je důležité zejména v době globalizace, kdy společnosti potřebují rychlé dodávky, aby uspokojily poptávku na trhu. Kromě toho se letecká nákladní doprava využívá především z důvodů vysoké bezpečnosti, pro přepravu cenných předmětů. Jak se můžeme dočíst v nejnovější zprávě IATA, letecká nákladní doprava nezaznamenává nijak velkolepý meziroční růst. Podle údajů IATA klesla poptávka po letecké nákladní dopravě v roce 2022 o 8 %. Vliv na to má řada faktorů, například rostoucí inflace v důsledku globální pandemie nebo narušení obchodních toků probíhající válkou na Ukrajině. Výsledkem je snížení výdajů v domácnostech. Historie letecké nákladní dopravy Počátky letecké nákladní dopravy sahají až do počátku 20. století, kdy se letadla začala používat k přepravě pošty. První pravidelné poštovní lety se uskutečnily ve 20. letech 20. století a s rozvojem letecké techniky se letecká doprava začala používat i pro nákladní dopravu. Proces letecké nákladní dopravy Proces letecké nákladní dopravy začíná fází přípravy nákladu. Logistické společnosti musí zajistit, aby byl náklad řádně zabalen, označen a odpovídal předpisům pro nákladní dopravu. Následně je náklad přepraven na letiště, kde je naložen do letadla. Důležitou součástí procesu je také zabezpečení zboží proti možnému poškození a povětrnostním podmínkám. V případě speciálního zboží, jako jsou potraviny nebo chemikálie, jsou nutné další postupy a opatření. Podívejte se také na další články o letecké nákladní dopravě: Rozměry a vlastnosti leteckých palet Letecké kontejnery – rozměry a vlastnosti Letecká doprava – charakteristika a nakládka zboží Podmínky letecké nákladní dopravy Letecká nákladní doprava se vyznačuje několika klíčovými předpoklady, které z ní činí pro podniky atraktivní možnost: Rychlost: To je jedna z největších výhod letecké dopravy. Letadla mohou překonat obrovské vzdálenosti v krátkém čase, což umožňuje rychlé doručení zboží na jiné kontinenty.Bezpečnost: V porovnání s jinými druhy dopravy má letecká doprava vysoké bezpečnostní standardy. Letecké společnosti dodržují přísné postupy, aby zajistily bezpečnost nákladu i cestujících. Z tohoto důvodu je tento způsob dopravy často volen pro přepravu cenných předmětů.Snadné sledování: Díky pokročilým systémům sledování mohou společnosti a zákazníci sledovat své zásilky v každé fázi cesty. To zvyšuje transparentnost a umožňuje rychle reagovat na případné problémy.Flexibilita: letecká doprava je rovněž velmi flexibilní a umožňuje přepravu nejrůznějšího zboží, od jemných elektronických výrobků až po velké průmyslové stroje. Letecká nákladní doprava hraje klíčovou roli v celosvětovém obchodu a logistice. Díky své rychlosti, bezpečnosti a flexibilitě je preferovanou volbou pro mnoho společností, které působí na mezinárodním trhu. Moderní technologie a postupy zajišťují, že proces letecké nákladní dopravy je nejen efektivní, ale také bezpečný a transparentní. [...]
2024-02-16Nové technologie / Rozložení nákladuDá se s jistotou říci, že většina společností hledá způsoby, jak snížit náklady. Jedná se zejména o společnosti zabývající se logistikou, výrobou nebo dopravou. Investice do moderních řešení umožňují zlepšení procesů a následně mohou pomoci generovat úspory. Aplikace pro plánování nakládky získávají na popularitě a jednou z předních, které používají tisíce společností z více než 100 zemí světa, je Goodloading. Pokud například výrobní společnost s vlastním vozovým parkem vypraví 20 kamionů týdně a optimalizací prostoru pro přívěsy tento počet sníží o 5%, může to znamenat roční úsporu nákladů až desítky tisíc korun v závislosti na velikosti vozového parku a přepravovaném nákladu. To zahrnuje náklady na řidiče, daně, palivo a údržbu vozidla a také nákup traktoru. Aplikace Goodloading, která takovou optimalizaci umožňuje, stojí 216 EUR ročně. I když jsou efekty méně velkolepé než v daném příkladu, snížení nákladů bude stále významné. Úspora peněz Žádná společnost nechce generovat dodatečné náklady, zvláště pokud je lze minimalizovat. V článku Co ovlivňuje náklady na dopravu a jak je lze snížit? jsme popsali různé způsoby snižování nákladů v dopravní společnosti. A jaké úspory může Goodloading přinést? Zavedení aplikace pro plánování nakládky je krokem ke skutečným finančním úsporám. Tradiční metody plánování nakládky často vedou k nevyužitému prostoru ve vozidlech, což následně generuje dodatečné náklady spojené s nutností rozšířit vozový park a najmout další zaměstnance. Především efektivní využití prostoru, snížení počtu jízd naprázdno nebo plánování dodatečných nákladů může generovat další zisky. Použití plánovače pro nakládku je také způsob, jak se vyhnout překročení povolené hmotnosti nebo přetížení náprav, čímž se vyhnete nákladům na pokutu a nutnosti přeskupování nákladu v návěsu. Nezapomínejme, že zejména v logistice platí, že čas jsou peníze. Zavedením Goodloadingu do plánování nakládky můžete celý proces urychlit, což zaměstnancům umožní rychleji se rozhodovat o přijímání objednávek a pracovat efektivněji. Podívejte se na funkce Goodloading, které vám mohou pomoci ušetřit ještě více peněz: doporučení jiných vozidel pro přepravu nákladu; rozložení nákladu podle celkové hmotnosti; údaj o nadměrném zatížení nápravy; označení těžiště nákladu nebo kontejneru; Efektivní rozložení zatížení po ploše. Úspora místa Jedním z klíčových aspektů efektivního plánování nakládky je maximální využití nákladového prostoru. Lepší rozložení nákladu umožňuje použití jiného vozidla nebo menšího prostoru, než se původně předpokládalo, což by se mělo promítnout do větších úspor. Goodloading umožňuje přesné a optimální umístění zboží ve vozidle. Díky pokročilým algoritmům a intuitivnímu ovládání umožňuje aplikace rychle uspořádat náklad tak, aby nedocházelo k nadměrnému využívání prostoru. Výsledkem je zvýšení množství zboží, které lze přepravovat současně, což se promítá do úspory místa a potenciálně menšího počtu potřebných vozidel. Podívejte se na funkce Goodloading, které vám mohou pomoci ušetřit ještě více nákladového prostoru: automatické rozložení nákladů na ložnou plochu; pokročilé algoritmy, včetně těch, které se učí z návrhů vytvořených uživateli; schopnost ručně upravit nákladů zatížení na povrchu; více možností stohování s uvedením maximální hmotnosti nebo počtu vrstev; možnost stohování nákladů pod úhlem. Projekt nakládky je připraven v aplikaci Goodloading Úspora času Čas je jedním z nejcennějších zdrojů v logistice. Čím efektivnější jsou jednotlivé procesy, tím méně času je potřeba na dokončení úkolů, což by zase mělo vést k větším úsporám. Úspora času, pokud jde o plánování nakládky, spočívá v tom, že se vzdáte manuálních výpočtů, protože mohou být nejen neefektivní, ale také zabírají spoustu času. V Goodloadingu uživatel přidá seznam nákladů ručně nebo ze souboru a aplikace určí nejefektivnější uspořádání s přihlédnutím k zatížení náprav, podrobným parametrům stohování a celkové hmotnosti vozidla. A to vše během několika sekund. Uživatel může ručně upravit uspořádání nákladů, ale i když tuto možnost použije, udělá to mnohem rychleji než při ručních výpočtech. Podle uživatelů Goodloadingu jsou u složitějších projektů schopni ušetřit až 120 minut na 1 nakládku. To umožňuje logistickým profesionálům soustředit se na jiné klíčové aspekty své práce, což vede k celkové úspoře času a zvýšení efektivity. Podívejte se na funkce Goodloading, které vám mohou pomoci ušetřit ještě více času: hromadné přidávání nákladů ze souborů Excel; schopnost uložit všechna často používaná vozidla a náklad; automatické rozdělení na ložnou plochu; schopnost sdílet projekty pro urychlení procesu nakládky; přístup k datům projektu – volný a obsazený prostor, objem, LDM nebo váha. Implementace aplikace pro plánování nakládky, jako je Goodloading, se proto stává klíčovým prvkem pro dosažení úspor v dopravě. Optimalizací využití nákladového prostoru mohou společnosti těžit jak finančně, tak provozně. Úspora peněz, prostoru a času se stává skutečností. Logistika se stává efektivnější a udržitelnější. Ušetřete peníze díky spolupráci s Goodloading PRO! Zaregistrujte se a otestujte zdarma: https://app.goodloading.com/cz/auth/register. [...]
2023-11-24Nové technologieANT-Logistics – to je cloudová TMS služba pro automatizaci logistiky ‘poslední míle’. Společnost funguje z roku 2013 a službu implementovala pro více než 700 firem. Klienty ANT-Logistics jsou především nákladní dopravci, distributoři, internetové obchody a výrobci zboží. Díky implementaci služby již po prvních měsících zákazníci ušetří 20-30 % logistického rozpočtu, efektivně seřídí svoji dopravu, obchod a zaměstnance společnosti odkudkoli na světě. S programem ANT-Logistics můžete optimálně a rychle budovat trasy pro celý svůj vozový park. Logistický program přitom zohledňuje stovky parametrů, které ani ten nejzkušenější logistik nedokáže zároveň zohlednit: pracovní doba výdejních míst a strojů, nosnost, hmotnost zboží, rozmístění výdejních míst podle regionů (distribuční sít´), umístění zboží v různých skladech, dopravní zácpy a mnoho dalších důležitých faktorů. Vysoce přesné matematické algoritmy a individuální nastavení logistické služby umožňují eliminovat lidský faktor při plánování tras – dovolte si zapomenout na překryvy, neshody a chyby ručních výpočtů logistů. A také výrazně se zkrátí doba plánování cesty, protože její výpočet pro 2500 adresních bodů trvá pouhých 18 minut. Široká funkčnost služby umožňuje nejen plánování cest, ale také sledování momentální lokace automobilů a zobrazení skutečné trasy nebo cesty. Taková příležitost je bezesporu jedním z hlavních nástrojů pro kontrolu zaměstnanců a úsporu nákladů. Jaké ale výsledky získávají klienti po implementaci tohoto logistického programu v podniku?– Snížení počtu najetých kilometrů o 20 %– Snížení dopravních nákladů o 25 %– Zvýšení počtu odpracovaných bodů za stejnou dobu o 30 %. V servisu pro automatizace logistiky uživatelé ukládají svoji důvěrné informace: jména a adresy zákazníků, trasy vozidel, analytická a finanční data. Proto ANT-Logistics poskytuje nejen optimální směrování, ale také bezpečné ukládání osobních dat na zabezpečených serverech Microsoft Azure. Servis zaručuje důvěrnost a bezpečnost vašich informací. [...]
2023-01-03Blog - Vše o nakládání na jednom místěLetecká doprava nepatří mezi nejoblíbenější způsoby přepravy nákladu. Vzhledem ke své ceně se tento způsob obvykle používá k přepravě speciálních nákladů, které je třeba rychle a bezpečně dopravit z bodu A do bodu B. Podle údajů IATA se v roce 2020 poptávka po letecké přepravě nákladů oproti roku 2019 snížila o 25,8 %, což mohlo být způsobeno pandemickým šokem. V roce 2021 se tento trh zotavil a již překonal úroveň z roku 2019. Podle dostupných údajů je 54% přepravovaného zboží. Jedná se o zboží, které rychle podléhá zkáze, jako např. zelenina či ovoce a také čerstvé květiny. Dále 35% tvoří nebezpečné zboží a 9% léky. Charakteristika letecké dopravy Letecká přeprava zboží se vyznačuje především krátkou dodací lhůtou, zejména ve srovnání s jinými dopravními prostředky. Díky této formě je možné bezpečně přepravovat cenné a rychle se kazící zboží. Je také možné nastavit teplotu, což umožňuje přepravu nákladů, které vyžadují kontrolu teploty. V organizaci dopravy pro leteckou nákladní dopravu rozlišujeme tyto způsoby:a. konsolidace – tj. umístění mnoha zásilek od různých příjemců do jednoho letu;b. individuální podmínky (direct service) – umožňují umístit zboží do zavazadlového prostoru, často však mají omezení velikosti. V případě tohoto letu je zvolen přímý let do zvolené destinace;c. charterové lety – nejdražší možná varianta, protože si pronajímáte celé letadlo pro přepravu vlastního nákladu. Navíc se vyplatí jako let zpáteční. Výhody a nevýhody letecké dopravy Výhody letecké dopravy: rychlá přeprava; jeden z nejbezpečnějších dopravních prostředků, který umožňuje přepravu např. luxusního zboží; možnost snadného sledování zásilky; atraktivní varianta pro země bez přístupu k moři. Nevýhody letecké dopravy: vysoká cena, zejména ve srovnání s jinými způsoby přepravy; vysoká závislost na aktuálních povětrnostních podmínkách; nutnost použití jiného dopravního prostředku, což se promítá do dalšího prodloužení procesu a také do možných problémů s překládkou; letecké kontejnery nejsou vhodné pro intermodální přepravu; škodlivá pro životní prostředí. Nákladní jednotky v letecké dopravě Tento typ přepravy využívá letecké nákladní jednotky, které se liší od jednotek používaných pro silniční nebo námořní přepravu. Vzhledem ke konstrukci letadla má většina používaných kontejnerů jednu nebo dvě strany odříznuté. Palety jsou zase vyrobeny z hliníkové desky se sítí, která zajišťuje na ní ležící zboží. Velikost palet a kontejnerů se liší v závislosti na typu letadla. V letecké dopravě se používají takové jednotky, které vám umožní zcela zaplnit dostupný prostor. Nakládka se liší podle typu letadla, lze nakládat dvířky na jedné straně trupu, stejně jako ze stran nebo přídě. Letecké kontejnery a palety jsou označeny zkratkou ULD (Unit Load Devices). Toto označení se skládá z třípísmenné předpony, jedinečného pěti- nebo čtyřmístného čísla a kódu vlastníka ULD. Upřesněním tohoto označení se zabývá International Air Transport Association (IATA). Jak naplánovat nakládku zboží na palety a letecké kontejnery? Předně je třeba si uvědomit, že ne všechno zboží lze tímto dopravním prostředkem přepravit. Mimo jiné jsou zakázány výbušniny, lithiové baterie, hořlavé produkty a plyny nebo drahé kovy. V některých případech je možné získat souhlas dopravce s přepravou, ale obvykle letecké společnosti poskytují podrobné informace a pravidla týkající se nákladu. V letecké dopravě je mimo jiné vzhledem k ceně důležité maximálně využít dostupný prostor. Díky tomu je možné skladovat více zboží na menší ploše, aniž by vznikaly další náklady. A co víc, těsněji zabalené zboží, navíc zajištěné polystyrenem nebo houbou, bude odolnější proti případnému poškození. V letecké dopravě je zboží nejčastěji překládáno z jiného dopravního prostředku, především z návěsů přivážejících náklad na letiště. Je nesmírně důležité správně zorganizovat tento proces, aby byla nakládka rychlá a snadná. Zpoždění v letecké dopravě je finančně značně nákladné. [...]
2023-10-09Nové technologie / Rozložení nákladuPodle definice je nakládka úkonem umístění zboží na ložnou plochu. Nakládka a vykládka zboží je nedílnou součástí přepravního procesu. Může ji provádět skladník nebo řidič, tradičním způsobem například pomocí vysokozdvižného vozíku, nebo, zejména v případě velkého množství nákladů, pomocí moderních systémů a technologií. Bez ohledu na volbu nástroje musí být proces nakládky navržen tak, aby zabral co nejméně času. Jeho efektivita má přímý vliv na dobu čekání vozidel stojících pod rampou a v dlouhodobém horizontu na plynulost dodavatelského řetězce. Bez správné organizace nemusí ani ta nejdokonalejší technologie přinést očekávané výhody. Proto pokud jde o zlepšení efektivity nakládky, prvním krokem by měla být organizace, následovaná případným využitím systémů a řešení na podporu celého procesu. Ty mohou být velkým zlepšením zejména pro takové společnosti, kde se denně uskutečňuje mnoho přeprav. Používání nových technologií při nakládání má mnoho výhod: urychlení procesu nakládky a vykládky zboží; lepší organizaci práce a vyšší efektivitu při nakládce; zvýšení bezpečnosti řidičů a pracovníků na rampách; menší počet nehod a poškození, a tím zvýšení bezpečnosti nákladu; zkrácení zkrácení čekací doby v docích; snížení nákladů na pracovní sílu; lepší využití pracovního prostoru. Mezi technologiemi lze rozlišit ty základní, které kombinují cenovou dostupnost a snadnou realizaci, dále ty, které jsou propracovanější a vyžadují o něco více finančních prostředků, a ty, pro které je třeba ve větší či menší míře upravit skladové nebo nakládkové prostory. Koncept Systémů pro automatickou nakládku nákladních automobilů (z ang. Automated truck loading systems – ATLS) se v poslední době těší velké oblibě. Tyto systémy slouží k vykládce nebo nakládce návěsu pomocí automaticky řízených vozidel (z ang. Automated Guided Vehicles, zkráceně AGV) nebo dopravníkových pásů. Vzhledem k potřebě zvýšit efektivitu v dodavatelském řetězci se odhaduje, že růst obliby těchto systémů se v příštích několika letech zvýší. Tvůrci zprávy– předpovídají, že v roce 2022 budou mít hodnotu 2,1 miliardy USD a do roku 2026 by měly dosáhnout 2,9 miliardy USD. Aplikace a programy pro podporu nakládky a vykládky zboží Nejjednodušším řešením, které pomůže zefektivnit práci v docích, zejména na počátku, jsou dostupné aplikace a programy. Mezi takové aplikace patří Goodloading – systém, který na 3D vizualizaci zobrazuje nejoptimálnější umístění palet na návěsu nebo kontejneru. Stačí přidat seznam nákladů a vybrat vhodný prostor a program během několika vteřin rozmístí náklady tak, aby byl maximálně využit dostupný prostor. Je také možné nejprve naskládat zboží na paletu a poté palety se zbožím přesunout do kontejneru nebo na návěs; tím se dále zvýší efektivita uložení. Goodloading funguje online, veškerá data se ukládají do cloudu a k jeho provozu je zapotřebí pouze počítač s přístupem k internetu. Navíc lze hotový projekt otevřít na mobilním zařízení, takže řidič nebo skladník může bez prodlení přistoupit k nakládce. Projekt nakládky je připraven v aplikaci Goodloading Dock Scheduler je řešení, jehož cílem je minimalizovat čekací dobu na nakládku. Systém umožňuje dopravcům rezervovat časy a měnit stav volných míst v případě změny plánů. Výsledkem je zkrácení čekací doby o 70 % a zvýšení produktivity skladu až o 25 %. Autonomní systémy Mezi pokročilejší systémy lze zařadit Q-Loader vyvinutý společností WDX, který umožňuje automatickou nakládku. Jedná se o plně automatizovanou platformu, která umisťuje zboží do návěsu nebo kontejneru a celý proces nakládky trvá jen několik minut. Přestože se jedná o pokročilé řešení, nevyžaduje úpravu návěsů ani překládacích doků. Podobným řešením je Loadplate®, poloautomatické zařízení, které umožňuje nakládku kontejneru nebo nákladního automobilu. Nejsou nutné žádné úpravy nakládacího prostoru. Je ideální pro nakládku složitých nebo dlouhých nákladů. Je extrémně rychlý – dokáže naložit 30 tun zboží do 40stopého kontejneru za 5 minut. Dalším řešením je ULTRA BLUE, samohybný robot, který je sám zodpovědný za nakládku nákladního automobilu. Tento robot převáží a následně zvedá a ukládá náklad do přepravního prostoru. Nevyžaduje žádné kolejnice ani vodicí lišty a zvládne až 2-3 nakládací rampy současně. Nahradí tak práci až desítky lidí, kteří se mezitím mohou věnovat méně opakujícím se úkonům. Mezi autonomní systémy, které podporují nakládku a vykládku zboží, patří také některé vysokozdvižné vozíky. Jedním z nich je Trey vytvořený chorvatským start-up Gideon Brothers. Vozidlo je plně autonomní, zvládá několik typů palet a dokáže naložit 25 jednotek za jednu hodinu. Pohybuje se díky 3D vidění a jeho hlavním účelem je zvýšit bezpečnost při nakládce. Nejvyspělejší systémy Mezi vyspělejší systémy patří robot od společnosti Pickle, který dokáže vykládat nákladní prostor a třídit zásilky. Má pohyblivé rameno, které mu umožňuje přesouvat balíky z kontejneru nebo nákladního vozidla na pás. Robot je navržen tak, aby zvyšoval bezpečnost při zachování vysoké produktivity. Jeho rychlost je obdivuhodná – za hodinu dokáže přemístit až 800 balíků. Dalším systémem pro nakládku a vykládku je NALON N8. Toto pokročilé řešení dokáže za hodinu přemístit 150 palet, pracovat na jakémkoli typu návěsu bez úprav a dokonce překládat zboží z nákladních automobilů v přilehlých docích. Poradí si s jakýmkoli typem palet a dokáže se integrovat se skladovým systémem. Systém se skládá z přepravního a nakládacího vozíku. Komplexní řešení nakládky nabízí také společnost Ancra Systems. Její sortiment zahrnuje mimo jiné různé typy dopravníků, které umožňují pracovat s mnoha typy nákladů – paletovaných i smíšených. Tato řešení vyžadují úpravy návěsu a skladovacího prostoru. Kromě toho společnost vyrábí dva systémy, které nevyžadují dodatečnou úpravu návěsů. [...]