Kontenery

Organizacja transportu morskiego

goodloading-organizacja-transportu-morskiego

W sytuacji gdy konieczne jest przewiezienie towarów z jednego kontynentu na drugi, importer ma do wyboru transport morski lub lotniczy. Transport ładunku samolotem trwa znacznie krócej niż za pomocą statku, co stanowi główną przewagę transportu lotniczego nad morskim.

Mimo tego, wielu importerów decyduje się na wykorzystanie transportu morskiego. Jak wynika z danych Eurostatu, w 2017 roku waga towarów przewożonych drogą morską wyniosła 4,0 miliardy ton, z kolei transportem lotniczym 16.3 milionów ton.

Cena jako główny czynnik

Dla wielu importerów, jednym z najważniejszych czynników, które dają przewagę przewiezienia ładunku morzem nad transportem lotniczym jest cena. Za transport tych samych ładunków samolotem należałoby zapłacić kilka razy więcej.

Ciężko przyjąć szacunkowe koszty transportu morskiego, ponieważ zależą one od wielu czynników. Weronika Dutkiewicz, Key Account Manager z firmy ATC-Cargo tłumaczy ,,Trzy podstawowe czynniki które rzutują na koszt transportu to: warunki INCOTERMS zawarte pomiędzy producentem a importerem. Wybrane warunki nadają kształt i rzutują na przebieg i koszt transportu, wskazując importerowi od kiedy zaczyna się jego odpowiedzialność. Drugim czynnikiem składającym się na koszt, jest kierunek, czyli lokalizacja portów, z którego importowany jest ładunek. Trzeci czynnik to rodzaj ładunku – czy jest on pełnokontenerowy czy drobnicowy oraz czy wymaga specjalnego kontenera.’’

Warunki INCOTERMS regulują nie tylko odpowiedzialność między producentem a importerem, ale także ponoszone przez daną stronę koszty.

– EXW port załadunku – kupujący odpowiada za wszystkie koszty lokalne – koszt odprawy celnej, opłaty portowe i koszty terminalowe, a także koszt transportu w miejsce przeznaczenia.
– FCA port załadunku – kupujący ponosi wszystkie koszty lokalne, ale koszt dostawy jest po stronie producenta. Analogicznie dalszy proces transportu regulowany jak dla warunków EXW.
– FOB port załadunku – kupujący (importer) ponosi wszystkie koszty od momentu załadunku towaru na statek.
– CIF port wyładunku – sprzedawca (exporter) ponosi wszystkie koszty obowiązujące do wpłynięcia towaru do portu wyładunku (przeznaczenia) oraz koszty ubezpieczenia.
– CFR port wyładunku – sprzedawca (exporter) ponosi wszystkie koszty obowiązujące do wpłynięcia towaru do portu wyładunku, ale bez wykupionego ubezpieczenia.

Inne warunki INCOTERMS to: FAS, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP. Wszystkie szczegóły dotyczące warunków Incoterms publikowane są przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC).

Czynnikiem który również może wpływać na wybór producenta, jest kraj z którego byłby importowany towar. Jest to związane z możliwością zastosowania preferencyjnej stawki za cło obowiązującą na terenie Unii Europejskiej dla danego towaru. Weronika Dutkiewicz tłumaczy – ,,zastosowanie preferencyjnej stawki celnej stosuje się na podstawie świadectwa pochodzenia towaru określonego odrębnie. Możliwe jest także zastosowanie zerowej stawki celnej na towary pochodzące z krajów i regionów mniej rozwiniętych”.

Transport morski najlepiej zlecić spedytorowi morskiemu

Przewóz towarów drogą morską warto zlecić spedytorowi morskiemu, który posiada kompletną wiedzę na temat obowiązujących przepisów oraz dodatkowych regulacji.

,,Spedytorzy mają szybki dostęp do informacji, rezerwacji, miejsc dostępności firmy spedycyjnej. Ważne jest wybranie najlepszego partnera do współpracy.’’ mówi Marina Della Rocca, Koordynator ds. Logistyki i administracji z firmy BVALVE FLOWY SYSTEMS & CONTROLS SLU.

Spedytor morski po otrzymaniu zlecenia, przygotuje wszystkie dokumenty, niezbędne do poprawnej realizacji zlecenia, zmniejszając tym samym ilość dokumentów, za które odpowiedzialny będzie nadawca.

,,Dokumenty, które należy przygotować i kto jest za to odpowiedzialny, zależą od uzgodnionych warunków Incoterms. W ramach EXW, to importer będzie odpowiedzialny za przygotowanie wszelkich dokumentów, ale spedytor poprowadzi go przez cały proces. W przypadku CIF, to producent będzie odpowiedzialny za dokumentację. Niezależnie od wybranych warunków, odpowiedni spedytor przeprowadzi Cię przez cały proces, dostarczając wszystkie niezbędne informacje.’’ – dodaje Marina Della Rocca.

Przebieg transportu morskiego

,,Importer zgłasza chęć transportu morskiego wyspecjalizowanej spedycji, która przygotowuje ofertę, na podstawie warunków przyjętych między producentem a importerem, uwzględniając wszelkie koszty które musi ponieść importer. Jeśli zaakceptuje ofertę, to przekazuje kontakt do producenta, z którym kontaktuje się przedstawiciel spedycji – agent, który zwykle stacjonuje w kraju producenta. Producent informuje o tym, na kiedy będzie miał gotowy transport, a agent dokonuje rezerwacji miejsca na statku. Formalne kwestie w porcie załadunkowym trwają około tygodnia. Kolejnym krokiem jest dostarczenie towaru do portu lub na magazyn oraz oclenie. Szczegółowy przebieg transportu zależy od przyjętych warunków incoterms. Po przebyciu drogi transportu, następuje rozładunek towaru w porcie docelowym. W dalszej kolejności do importera należy obowiązek odbioru towaru z portu, oclenie oraz dowiezienie do miejsca przeznaczenia.” opisuje nam cały proces Weronika Dutkiewicz.

Szczegółowy przebieg transportu morskiego zależy od uzgodnionych warunków. Dla przykładu:
– EXW – importer jest odpowiedzialny za podjęcie towaru z magazynu, poprzez dostarczenie go w wyznaczone miejsce w określonym terminie, tak aby towar ten mógł wypłynąć.
– FCA – w porównaniu z warunkami EXW to producent ma za zadanie dostarczyć towar do wskazanego miejsca.
– FOB – importer wraz ze spedycją bukują miejsce na statku, ale to sprzedawca ma go dostarczyć do miejsca załadunku. Jeśli sprzedawca nie zdąży, i nie poinformuje o tym fakcie wcześniej, to czekają go dodatkowe koszty związane z koniecznością przebukowania miejsca na inny statek. W regule FOB to importer ma możliwość wybrania armatora.
– CIF – producent wybiera statek i termin, a importer jest zmuszony oczekiwać, aż jego ładunek dopłynie do portu przeznaczenia.

goodloading-warunki-incoterms

Zorganizowanie transportu morskiego to nie lada wyzwanie, szczególnie, jeśli nie mamy wystarczającej wiedzy odnośnie reguł INCOTERMS, czy poszczególnych etapów transportu. W takim wypadku najlepiej zgłosić się do osoby, która sprawnie przeprowadzi Cię przez cały proces i pokieruje przy przygotowaniu istotnych dokumentów.

Najnowsze posty: