Paslaugų teikimo sąlygos

SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1 § BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šiomis sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatomos paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis taisyklės, kaip apibrėžta 2002 m. liepos 18 d. Įstatyme dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis (t. y. 2019 m. OL, 123 p.), ir naudojimosi Goodloading.com internetine programėle sąlygos.
 2. Goodloading.com – tai krovinių ekspedijavimo, transporto ar logistikos srityje dirbantiems naudotojams skirta programėlė, sukurta kroviniams valdyti ir gabenti, parenkant tinkamą transporto priemonę pagal krovinio dydį, svorį, tūrį ir kitus parametrus.

2 § SĄVOKOS

 1. Goodloading.com – programėlė, kurią galima rasti adresu: www.goodloading.com, skirta TSL operatorių krovinių vežimo valdymui.
 2. Goodloading.com programėlės PRO versija – mokama programėlės dalis, kurią galima rasti adresu: www.goodloading.com, skirta TSL operatorių krovinių vežimo valdymui.
 3. Programėlės freemium versija – nemokama Programėlės dalis, kurioje galima naudoti tik numatytuosius pridėtus krovinių matmenis ir pakrovimo erdves, be krovimo ant padėklų funkcijų ir ovalinių krovinių bei ašių apkrovų.
 4. Paslaugos teikėjas – Goodloading Sp. z o. o., kurios registruota buveinė yra Vroclave, Racławicka g. 2-4, įregistruota verslininkų registre, kurį tvarko Vroclavo – Fabryczna apylinkės teismas Vroclave, Nacionalinio teismų registro VI ekonominis skyrius, numeriu 0000816430, MM kodas: 8961591325, Įmonės kodas: 384972056; kontaktiniai duomenys: info@goodloading.com
 5. Privatumo politika – Goodloading.com privatumo politika, pateikiama adresu: https://www.goodloading.com/lt/privatumo-politika/.
 6. Naudotojas – bet kuris fizinis asmuo, juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuriam pagal įstatymą suteiktas teisnumas, užsiregistravęs Goodloading.com ir turintis Paskyrą.
 7. Paslaugos gavėjas – juridinis asmuo, juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuriam pagal įstatymą suteiktas teisnumas, arba fizinis asmuo, savo vardu vykdantis verslo ar profesinę veiklą, kuris, vykdydamas savo veiklą, užsiregistravo Goodloading.com ir turi Paskyrą bei prieigą prie Goodloading.com Programėlės PRO versijos.
 8. Trans.eu platforma – „Trans.eu Group S.A.“ internetinė informacinė ir paslaugų svetainė, esanti interneto adresu www.trans.eu ir kitais susijusiais adresais, pasiekiama per Verslo komunikatorių ir interneto bei mobiliąsias versijas.
 9. Sąlygos ir taisyklės – šios Goodloading.com Programėlės sąlygos ir taisyklės.
 10. Paskyra – Goodloading.com funkcijų valdymo skydelis, priskirtas individualiai paskirtam Naudotojui po registracijos 4 dalyje nurodytu būdu, kuris pasiekiamas kiekvieną kartą, kai Naudotojas prisijungia prie Goodloading.com.
 11. Abonementas – mokestis už Naudotojo naudojimąsi mokamomis paslaugomis Programėlėje.
 12. Kainynas – programėlėje skelbiamas prieigos prie Programėlės PRO versijos kainų sąrašas kartu su nurodytomis galiojančiomis akcijomis (Nuolaidų politika).
 13. Profilis – Paskyros dalis, kurioje pateikiama informacija apie Naudotojo vykdomos veiklos pobūdį: ekspeditoriaus, vežėjo, gamintojo ar mokinio. Naudotojas gali pasirinkti tik vieną veiklos tipą (profilį).
 14. Automatinė registracija – vienas iš dviejų galimų Naudotojų registracijos Goodloading.com būdų, pagrįstas Naudotojų paskyrų naudojimu:
  a. el. pašte www.gmail.com;
  b. svetainėje www.facebook.com;
  c. platformoje www.trans.eu;
 15. Registracija rankiniu būdu – vienas iš dviejų galimų Naudotojo registravimo Goodloading.com būdų, kai pateikiant el. pašto adresą ir slaptažodį užpildoma forma, kurią galima rasti adresu: https://app.goodloading.com/en/auth/register, skirtuke „Registracija“.

3 § TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 1. Naudojimasis Goodloading.com galimas su sąlyga, kad Naudotojo naudojama IRT sistema atitinka šiuos techninius reikalavimus:
  a. turi įrenginį, leidžiantį naudotis internetu, įskaitant naršymo programinę įrangą, priimantį tokius failus kaip html, xhtml, pdf, slapukus ir su įjungta javascript funkcija;
  b. naudoja šias interneto naršykles: “Chrome”, “Firefox”, “Safari”, tačiau Paslaugos teikėjas pirmenybę teikia “Chrome” naršyklei ir ją rekomenduoja;
  c. turi ne mažesnį kaip 512 kb/s interneto ryšį,
 2. Norint optimaliai naudotis Paslauga, rekomenduojama naudoti įrenginius, kurių mažiausia skiriamoji geba yra 1280×1024.
 3. Paslaugos teikėjas imasi priemonių tinkamam Goodloading.com veikimui užtikrinti ir įsipareigoja per protingą laikotarpį ištaisyti bet kokius jos veikimo sutrikimus, apie kuriuos praneša Naudotojui.

4 § REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMAS

 1. Norėdamas susikurti Goodloading.com paskyrą, Naudotojas:
  a. pasirenka registracijos būdą:
  – Automatinę registraciją;
  – Registraciją rankiniu būdu;
  b. patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis ir sąlygomis bei Privatumo politika;
  c. pasirenka vieną iš galimų Profilių;
 2. Privalomi duomenys, reikalingi paskyrai sukurti: el. pašto adresas ir slaptažodis.
 3. Jei pasirenkama registracija rankiniu būdu, Naudotojas, atlikęs 1 dalyje nurodytus veiksmus, aktyvuoja Paskyrą spustelėdamas aktyvinimo nuorodą, esančią registracijos metu nurodytu el. pašto adresu.
 4. Registruodamas Paskyrą, Naudotojas pareiškia, kad:
  a. Profilyje pateikti duomenys yra faktiškai ir teisiškai teisingi. Jei Profilyje pateikti duomenys pasikeis, jis nedelsdamas juos atnaujins;
  b. Naudotojo pateikti duomenys nepažeidžia trečiųjų šalių teisių;
  c. turi teisę sudaryti elektroninių paslaugų teikimo sutartį;
 5. Užsiregistravęs 1 dalyje nurodytu būdu, Naudotojas gali prisijungti prie Goodloading.com:
  a. įvesdamas registracijos metu nurodytą elektroninio pašto adresą ir slaptažodį;
  b. per paskyras: www.gmail.com, www.facebook.com, www.trans.eu.
 6. Jei Naudotojas prisijungia prie Goodloading.com per portalus www.facebook.com, www.gmail.com, www.trans.eu, Naudotojas pareiškia, kad sutinka, kad Valdytojas tvarkytų šiuose portaluose esančius duomenis, visų pirma: nuotraukas, įmonės pavadinimą, Naudotojo vardą ir pavardę pagal minėtų portalų sąlygas ir taisykles.

5 § NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

 1. Naudotojas turi teisę redaguoti savo Profilį ir pridėti papildomos informacijos, tarp kita ko:
  a. vardą ir pavardę
  b. įmonės pavadinimą
  c. el. pašto adresą
  d. vaidmenį
  e. MM kodą
 2. Naudodamasis Goodloading.com naudotojas gali apibrėžti krovinius naudodamas šiuos vienetus:
  a. centimetrai ir kilogramai;
  b. coliai ir svarai.
 3. Išsamų Goodloading.com Naudotojo vadovą galima rasti adresu: https://www.goodloading.com/lt/vadovas/.
 4. Draudžiama dalytis Paskyra su kitais subjektais.
 5. Draudžiama naudoti kitiems subjektams priklausančias Paskyras.
 6. Kiekvienas Naudotojas gali sukurti vieną Paskyrą.

6 § PASLAUGŲ SUTARTIES SUDARYMAS

 1. Paslaugos gavėjas gali sudaryti sutartį dėl Programėlės PRO versijos naudojimo:
  a. naudojantis Programėle, laikantis Programėlėje pateiktų nurodymų,
  b. ne Programėlėje, tiesiogiai kreipiantis į Paslaugos teikėją ir apsikeičiant dokumentais.
 2. Prieiga prie Programėlės PRO versijos galioja Paslaugos Gavėjo pasirinkto Abonemento versijos galiojimo laikotarpiu.
 3. Atsižvelgiant į žemiau pateiktą dalį, tuo atveju, jei sudaroma sutartis dėl naudojimosi Programėlės PRO versija ir mokėjimas atliekamas kortele, pasibaigus Paslaugos gavėjo pasirinktam Abonemento laikotarpiui, prieiga prie Programėlės PRO versijos automatiškai pratęsiama kitam laikotarpiui, atitinkančiam Paslaugos gavėjo iš pradžių pasirinktą laikotarpį. Prenumeratos pratęsimo mokestis bus imamas likus 7 dienoms iki šiuo metu galiojančio Abonemento galiojimo pabaigos. Jei Paslaugos gavėjas nenori, kad Paslauga būtų pratęsta vėlesniems laikotarpiams, jis turėtų Programėlėje, modulyje „Mano abonementas“, patvirtinti, kad mokėjimas nebus pratęstas, spustelėdamas nuorodą „Atšaukti abonementą“. Informacija apie nepratęsimą turėtų būti pateikta likus 8 dienoms iki taikomo atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.
 4. Jei sudaroma sutartis dėl PRO versijos naudojimo 7 dienų Abonemento laikotarpiui, pasibaigus šiam laikotarpiui prieiga baigiasi ir Paslaugos gavėjas turi galimybę įsigyti vieną iš galimų variantų (pasirenkamas Abonementas: metinis, ketvirtinis, mėnesinis).
 5. Kiekvienas Paslaugos gavėjas gali naudotis Abonementu tik vieną kartą per 7 dienų laikotarpį.
 6. Abonemento automatinio pratęsimo atveju prenumerata pratęsiama pagal paskutinį kortelės numerį, iš kurio buvo atliktas mokėjimas už Abonementą.
 7. Abonemento prenumeratos atnaujinimui taikomos pratęsimo metu galiojančios sąlygos bei Nuolaidų programos sąlygos, nurodytos Kainyne.
 8. Įsigytos prieigos prie PRO versijos laikotarpiu Paslaugos gavėjas per Programėlę galės pridėti savo krovinius ir pakrovimo erdves. Paslaugos teikėjas nurodo, kad freemium Programėlės versijos Naudotojas gali naudoti tik pagal numatytuosius nustatymus pridėtus krovinių matmenis.
 9. Pasirinkus mokėjimą už Abonementą (t. y. paspaudus mygtuką „Užsakyti“) arba pirmąją 3 dalyje nurodyto automatiškai pratęsiamo laikotarpio dieną tarp Paslaugos gavėjo ir Paslaugos teikėjo sudaroma sutartis dėl prieigos prie Goodloading.com Programėlės PRO versijos.
 10. Atlikus pirkimą, Paslaugos teikėjas Paslaugos gavėjo el. pašto adresu išsiųs patvirtinimą, kad įsigyta prieiga prie Goodloading.com programėlės PRO versijos.
 11. Prieigą prie Taisyklių 6 dalies 1 punkte nurodyto turinio Paslaugos gavėjas gaus ne anksčiau, kaip Paslaugos teikėjui gavus mokėjimą už Abonementą. Kai mokėjimas atliekamas per Programėlę, laikoma, kad Paslaugos teikėjas gavo mokėjimą už Abonementą, kai į operatoriaus, su kuriuo susieta Programėlė, banko sąskaitą įplaukia lėšos.
 12. Paslaugos teikėjas gali suteikti papildomų paslaugų (t. y. Programėlės funkcijų), už kurių naudojimą bus imamas atskiras mokestis. Tačiau tokiu atveju norint naudotis papildoma paslauga reikės pateikti atskirą užsakymą, kurio sąlygos, įskaitant kainą, bus nurodytos Programėlėje.

7 § MOKĖJIMAS

 1. Abonemento suma apima prieigą prie Goodloading.com Programėlės PRO versijos.
 2. Prieigos prie Programėlės PRO versijos kainos nurodytos:
  a. Kainyne,
  b. Nuolaidų programos sąlygose, nurodytose prie Kainyno.
 3. Paslaugos gavėjas gali rinktis skirtingas Abonemento versijas, kurios skiriasi pagal mokesčio dydį, priklausantį nuo atsiskaitymo laikotarpio (galima rinktis metinį, ketvirtinį, mėnesinį ar 7 dienų Abonementą) arba Naudotojų skaičiaus.
 4. Paslaugos teikėjas turi teisę sumažinti Abonemento kainą pagal Nuolaidų programos sąlygas, taip pat organizuojamas reklamines akcijas.
 5. Atlikus mokėjimą Paslaugos gavėjas gaus PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaita faktūra bus išsiųsta Programėlėje nurodytu el. pašto adresu. Paslaugos teikėjas nurodo, kad PVM sąskaita faktūra Paslaugos gavėjui taip pat bus prieinama Programėlėje, skirtuke „Mano sąskaitos faktūros“.
 6. Abonemento suma yra suma su PVM, mokama iš anksto.
 7. Mokėjimui atlikti Paslaugos teikėjas leidžia naudotis mokėjimo paslaugų teikėjo paslaugomis. Jei Paslaugos gavėjas naudojasi internetinių mokėjimų operatorių paslaugomis, gali tekti sutikti su atitinkamo subjekto tokių paslaugų teikimo sąlygomis.
 8. Paslaugos teikėjas netaiko jokių papildomų mokesčių už naudojimąsi aukščiau nurodytu mokėjimo už Abonementą būdu.
 9. Paslaugos teikėjas turi teisę keisti kainą, apie ką jis informuoja:
  a. siųsdamas el. paštu Paslaugos gavėjams pranešimus apie planuojamą kainų pakeitimą kartu su nauju Kainynu, tačiau naujos kainos įsigalios nuo pirmojo Atsiskaitymo laikotarpio po 30 dienų nuo minėto pranešimo išsiuntimo dienos,
  b. pateikdamas informaciją Kainyne.
 10. Atsižvelgdamas į toliau pateiktą dalį, Paslaugos teikėjas nurodo, kad jei Paslaugos gavėjas nesutinka su Kainyno pakeitimais, apie kuriuos jis buvo informuotas pagal Taisyklių ir sąlygų 7 dalies 9 punktą, Paslaugos gavėjas turi teisę nedelsdamas nutraukti sutartį dėl prieigos prie Programėlės PRO versijos.
 11. Akcijų, nuolaidų ar kitų laikino kainų sumažinimo formų taikymas nelaikomas Kainyno pakeitimu, dėl kurio atsiranda teisė nutraukti sutartį, kaip nurodyta ankstesnėje dalyje.
 12. Paslaugos teikėjas apie aukščiau esančioje dalyje nurodytus pakeitimus informuos 9 punkto a) raidėje nurodytu būdu.
 13. Paslaugos teikėjas turi teisę nedelsiant nutraukti su Paslaugos gavėju sudarytą sutartį dėl prieigos prie Programėlės PRO versijos (įsigalioja nuo tos dienos, kai buvo išsiųstas pranešimas apie sutarties nutraukimą ir Paslaugos gavėjas galėjo susipažinti su jo turiniu), jei:
  i. atsiranda kuri nors iš Taisyklių 9 dalyje nurodytų Paskyros pašalinimo priežasčių,
  ii. mokėjimas nebuvo atliktas iki Sąskaitoje faktūroje nurodyto termino,
  iii. dėl svarbaus Paslaugos teikėjo ar Naudotojų intereso ir saugumo apsaugos.
  Naudotojas pripažįsta, kad 10 ir 13 punktuose nurodytais atvejais, Naudotojas neturi teisės susigrąžinti likusios iki atsiskaitymo laikotarpio pabaigos, sumokėtos Abonemento dalies.

8 § PASLAUGOS TEIKĖJO ATSAKOMYBĖ

 1. Paslaugos teikėjas garantuoja, kad dės visas pastangas, kad Naudotojui suteiktų prieigą prie Goodloading.com Taisyklėse nurodytu laiku ir sąlygomis 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę, išskyrus 2– 4 dalyse aprašytus atvejus.
 2. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę atlikti techninės priežiūros darbus, dėl kurių bus nutraukta prieiga prie Goodloading.com laikui, reikalingam šiems darbams atlikti. Tokių trikdžių atsiradimas nebus laikomas Paslaugos teikėjo netinkamu paslaugų teikimu.
 3. Paslaugos teikėjas, atsižvelgdamas į vartotojų apsaugos teisės aktus, tiek, kiek tai leidžia galiojančių teisės aktų nuostatos, neprisiima atsakomybės, tarp kita ko, už:
  a. bet kokią žalą, padarytą tretiesiems asmenims dėl to, kad Naudotojas naudojosi paslaugomis nesilaikant Taisyklių ar teisės aktų nuostatų,
  b. bet kokios per Paslaugas Naudotojų pateiktos medžiagos ar nuomonių, pažeidžiančių įstatymus ar įstatymų saugomas trečiųjų šalių teises, turinį ir formą,
  c. bet kokią žalą, padarytą trečiųjų šalių, kurioms Naudotojas, nesilaikydamas Taisyklių nuostatų, suteikė prieigą prie savo Paskyros duomenų,
  d. Goodloading.com nepasiekiamumą dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Paslaugos teikėjo, įskaitant priežastis, atsiradusias dėl nenugalimos jėgos arba interneto sutrikimų, prieigos prie Goodloading.com sutrikimų, įskaitant tuos, kurie trukdo naudotis Goodloading.com, dėl būtinybės pašalinti gedimus, techninės ir programinės įrangos testavimo, techninės priežiūros poreikio,
  e. Naudotojo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Paskyros blokavimo arba prieigos prie dalies ar visų Goodloading.com funkcijų blokavimo bet kurio Naudotojo atžvilgiu, kurio veiksmai prieštarauja visuotinai galiojantiems teisės aktams, šių Taisyklių nuostatoms, gerajai praktikai, taip pat jei šie veiksmai kelia grėsmę ar pažeidžia Paslaugos teikėjo ar kitų Naudotojų interesus,
  f. neteisėtos prieigos prie Naudotojo paskyros pasekmes, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu tai įvyko (pvz., Naudotojas suteikė slaptažodį trečiajai šaliai, trečioji šalis nulaužė slaptažodį);
 4. Paslaugos teikėjas atsako tik už elektroniniu būdu teikiamas paslaugas ir tik pagal teisės aktų, reglamentuojančių elektroninių paslaugų teikimą, nuostatas.
 5. Paslaugos teikėjas atsako tik už žalą, padarytą Naudotojui dėl tyčinės kaltės.

9 § PASKYROS PAŠALINIMAS

 1. Jei pažeidžiamos šios Taisyklės arba pateikiami neteisingi ar pasenę duomenys, Paslaugos teikėjas turi teisę:
  a. pareikalauti, kad Naudotojas ištaisytų pažeidimus per jo nustatytą terminą,
  b. pašalinti Paskyrą.
 2. Jei sutikimas su kuria nors iš Taisyklių sąlygų atšaukiamas, Paslaugos teikėjas pašalins Naudotojo paskyrą.
 3. Pašalinus paskyrą Paslaugos teikėjas nustoja apdoroti visus paskyroje esančius duomenis, įskaitant, be kita ko, išsaugotus seansus ir mokėjimų istoriją.

10 § ASMENS DUOMENYS

 1. Naudotojų asmens duomenų valdytojas yra Goodloading Sp. z o. o., kurios registruota buveinė yra Vroclave, Racławicka g. 2-4, įregistruota verslininkų registre, kurį tvarko Vroclavo – Fabryczna apylinkės teismas Vroclave, Nacionalinio teismų registro VI ekonominis skyrius, numeriu 0000816430, MM kodas: 8961591325, Įmonės kodas: 384972056, kontaktai: info@www.goodloading.com.
 2. Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
  a. siekiant sudaryti ir vėliau įgyvendinti sutartį, susijusią su Programėlės veikimu, Paslaugų teikimu ir Paskyros priežiūra pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą,
  b. tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant tiek, kiek Dalyvis sutiko gauti komercinę informaciją – taip pat ir tokio pobūdžio informacijos perdavimo tikslu) – kaip teisėtą Valdytojo ar trečiosios šalies interesą – BDAR 6 str. 1 d. f) p.,
  c. siekiant vykdyti verslo ir komercinę veiklą bei dalytis duomenimis su Valdytojo kapitalo grupės įmonėmis ataskaitų teikimo ir valdymo procesų vykdymo tikslais – kaip teisėtą Valdytojo ar trečiosios šalies interesą – BDAR 6 str. 1 d. f) p.,
  d. remiantis duotu sutikimu, kai pateikiami papildomi asmens duomenys, kad būtų galima naudotis Premium paslauga – BDAR 6 str. 1 d. a) p.
 3. Asmens duomenų gavėjai gali būti Trans.eu grupės įmonės, IT palaikymo paslaugas, mokėjimo paslaugas teikiantys subjektai, audito subjektai.
 4. Valdytojas saugo asmens duomenis tiek laiko, kiek tai būtina sutartims su Paslaugos gavėju vykdyti, arba tol, kol pateikiamas prieštaravimas dėl duomenų tvarkymo remiantis teisėtu interesu.
 5. Tuo pačiu metu duomenų Valdytojas asmens duomenis saugos tiek, kiek privalo juos saugoti, arba dokumentus, kuriuose yra šie duomenys, siekdamas dokumentuoti teisės aktų reikalavimų įvykdymą, įskaitant galimybę kontroliuoti jų vykdymą valdžios institucijoms.
 6. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su jo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą, arba turi teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat turi teisę į duomenų perkeliamumą.
 7. Tiek, kiek duomenų tvarkymas gali būti grindžiamas sutikimu, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarydamas poveikio duomenų tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.
 8. Duomenys yra teikiami savanoriškai. Nepateikus asmens duomenų, nebus galima naudotis Programėle ir išlaikyti Paskyros.
 9. Bet kuris asmuo turi teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui.
 10. Išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo politikoje, kurią galite rasti adresu https://www.goodloading.com/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

11 § AUTORINĖS TEISĖS

 1. Visos Goodloading.com intelektinės nuosavybės teisės priklauso Paslaugos teikėjui. Naudodamiesi Goodloading.com pagal Taisykles, Naudotojai jokiu būdu neįgyja jokių Goodloading.com intelektinės nuosavybės teisių. Draudžiama bet kokiu būdu pažeisti Goodloading.com intelektinės nuosavybės teises, ypač:
  a. kopijuoti, keisti, elektroniniu ar kitokiu būdu perduoti Goodloading.com ar jo dalis, taip pat atskirus kūrinius ir duomenų bazes be aiškaus raštiško Paslaugos teikėjo sutikimo,
  b. naudotis Goodloading.com tokiu būdu, kuris neatitinka Taisyklių arba visuotinai galiojančių įstatymų,
  c. naikinti, gadinti, trinti ar keisti Goodloading.com IT, tekstinius ir grafinius duomenis ar kitaip trukdyti jų veikimui.
 2. Paslaugos teikėjas garantuoja, kad jam priklauso išimtinės autorių teisės į visus kūrinius, patenkančius į Goodloading.com programėlę (toliau – Programėlė), turi teisę leisti naudotis priklausomomis autorių teisėmis, susijusiomis su šia Programėle, ir išimtinę teisę disponuoti Programėle.
 3. Už bet kokį Paslaugos teikėjo autorių teisių pažeidimą Naudotojui gresia civilinė arba baudžiamoji atsakomybė pagal 1994 m. vasario 4 d. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatas. ( t. y. OL, 2006 M., 90, 631 p., su vėlesniais pekeitimais) ir gali būti pagrindas Paslaugos teikėjui nedelsiant nutraukti Sutartį.
 4. Naudodamasis Programėle Naudotojas neįgyja jokių teisių ar licencijų į Programėlę.

12 § PRETENZIJOS

 1. Naudotojai pretenzijas gali pateikti el. paštu info@goodloading.com arba užpildydami kontaktinę formą, esančią goodloading.com svetainėje, skirtuke „Kontaktai“.
 2. Pretenzijoje būtina nurodyti:
  a. vardą ir pavardę arba Naudotojo įmonės pavadinimą,
  b. gyvenamosios vietos / buveinės adresą;
  c. pretenziją pateisinančių aplinkybių apibrėžimą,
 3. Jei pateikta pretenzija neatitinka 2 dalyje nurodytų sąlygų, Paslaugos teikėjas nedelsdamas informuoja Paslaugos gavėją apie būtinybę ją papildyti, nurodydamas terminą, ne trumpesnį kaip 7 darbo dienos, ir šio papildymo apimtį, kartu nurodydamas, kad nepapildžius pretenzijos per nurodytą terminą, pretenzija nebus išnagrinėta. Pasibaigus nustatytam terminui, pretenzija paliekama nenagrinėta.
 4. Pretenzijos bus išnagrinėtos per 14 darbo dienų, o informacija bus išsiųsta susirašinėjimui su Paslaugos teikėju nurodytu elektroniniu paštu, pretenziją pateikusio asmens elektroninio pašto adresu. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę pratęsti 14 dienų atsakymo terminą tais atvejais, kai atsakymas priklauso nuo papildomų techninių ar teisinių analizių ar vertimų, apie kuriuos jis nedelsdamas informuos Naudotoją.
 5. Naudotojas yra visiškai atsakingas už pretenzijos turinį.
 6. Paslaugos teikėjas į pretenziją gali atsakyti:
  a. raštu, siunčiant atsakymą Naudotojo adresu,
  b. elektroniniu būdu Naudotojo nurodytu el. pašto adresu,
  c. telefonu.

13 § BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Bet kokius ginčus, kylančius dėl Goodloading.com naudojimo, spręs teismas, kompetentingas pagal Paslaugos teikėjo buveinę.
 2. Šioms Taisyklėms ir sąlygoms bei Goodloading.com teikiamoms paslaugoms taikoma Lenkijos teisė.
 3. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę bet kada pakeisti šias Taisykles ir sąlygas, nenurodydamas jokios priežasties, ir apie tai informuoti Dalyvius Taisyklių ir sąlygų paskelbimo būdu.
 4. Paslaugų teikėjas gali keisti (įskaitant pridėjimą ir ištrynimą) Goodloading.com funkcijas. Toks pakeitimas nelaikomas Taisyklių ir sąlygų pakeitimu.
 5. Šios Taisyklės įsigalioja 2023 m. lapkričio 22 d.