Nowe technologie

Automatyzacja w logistyce

Zapotrzebowanie na usługi związane z transportem rośnie między innymi dzięki rozwojowi branży e-commerce. W 2019 liczba osób na świecie, które robią zakupy online, wzrosła o 8% względem poprzedniego roku. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach tendencja wzrostowa będzie się utrzymywała.

Zjawisko to widoczne jest szczególnie teraz, gdy wiele firm przenosi swoje biznesy do internetu, powstaje coraz więcej e-sklepów, co z kolei stanowi duże wyzwanie dla logistyki. Aby móc sprostać oczekiwaniom współczesnych klientów i utrzymywać stałą, konkurencyjną cenę, odpowiedzią jest automatyzacja. Jest to proces, w którym zastępuje się ludzką pracę na rzecz maszyn i urządzeń, wykonujących powtarzalne czynności. Firmy, które decydują się na optymalizację pracy mogą liczyć między innymi na wzrost wydajności i przyspieszenie procesu produkcji, obniżenie kosztów pracownika, polepszenie jakości dostaw, optymalne wykorzystanie powierzchni i obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz pracy co z kolei przekłada się na długofalowe zyski.

Automatyzacja pojawia się na wielu etapach procesów logistycznych

Automatyzacja najczęściej wykorzystywana jest w magazynach i centrach dystrybucyjnych, gdzie korzysta się z systemów do zarządzania magazynem tzw. WMS (Warehouse Management System). W zależności od typu i wielkości magazynu, stosuje się różne mechanizmy, które przede wszystkim mają skrócić czas kompletacji i realizacji zamówienia oraz zwiększyć wydajność pracy.

W magazynach pojawiają się autonomiczne wózki widłowe, które są bezpieczniejsze i generują mniejsze koszty niż tradycyjne wózki widłowe, kierowane przez operatora. Uruchamiane są także całkowicie zautomatyzowane magazyny, jak np. magazyn wysokiego składowania we Wronkach (Poland), który posiada 26 tys. miejsc paletowych i tylko jednego operatora, który nadzoruje pracę urządzeń. W tego typu magazynach, koszty utrzymania maleją jeszcze bardziej, ponieważ nie trzeba przystosowywać budynku do przebywania w nim ludzi, co znacznie ogranicza choćby zużycia mediów.

Coraz częściej w logistyce stosuje się także roboty. Przykładem może być ES COBOT – służący do paletyzacji różnych typów opakowań. Inne roboty służą do foliowania ułożonych na palecie ładunków czy rozładunku kontenerów.

Ale automatyzacja nie dotyczy tylko magazynów. Automatyzację wykorzystuje się także w transporcie drogowym, stosując mapy, nawigację czy GPS pozwalające na zlokalizowanie pojazdu i optymalizację trasy. Kolejnym krokiem mają być autonomicznie ciężarówki.

Duże spedycje i firmy transportowe wykorzystują systemy do zarządzania transportem tzw. TMS (ang. Transport Managing System), które mają usprawniać współpracę między przewoźnikami a producentami. Posiadają takie funkcjonalności jak: możliwość wystawiania faktur, zleceń, planowanie tras przewozu czy monitoring zleceń. Innymi systemami są FMSy (ang. Fleet Manager System), które ułatwiają zarządzanie flotą.

Automatyzacja w logistyce

Automatyzacja pracy w mniejszych firmach

Wiele z opisanych wyżej rozwiązań, to koszty rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy euro, na które mniejsze firmy nie mają wystarczających zasobów. Przedsiębiorstwa te mają zazwyczaj mniejsze potrzeby, dlatego w ich przypadku, wykorzystuje się inne systemy czy narzędzia.

Na rynku pojawia się coraz więcej aplikacji, które pomagają lepiej komunikować się na każdym etapie procesu, narzędzia do optymalizacji a także platformy giełdowe z coraz to większą ilością możliwych funkcji, aby umożliwiać mniejszym firmom zautomatyzowanie swojej pracy.

Jedną z aplikacji służących do automatyzacji pracy jest Goodloading. Program ten ma wspierać proces załadunku, a przy tym dostępny jest dla wszystkich. Mniejsze firmy, mogą korzystać z podstawowej oferty skierowanej dla przedsiębiorców, a większe już niedługo będą mogły integrować się za pomocą API. Z kolei właściciele powierzchni magazynowych, mogą skorzystać z platformy Wareh.com – dodać posiadany magazyn, aby szybko i sprawnie wynajmować magazyn krótko lub długoterminowo.

Prowadzenie mniejszej firmy, nie oznacza rezygnacji z narzędzi automatyzujących pracę. Dzięki wielu systemom dostępnym na rynku, można wybrać te najbardziej dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa.

Najnowsze posty: