Transport ciężarowy

Darmowy kalkulator kosztów transportu

Kalkulator transportu

Największe koszty związane z prowadzeniem działalności transportowej to paliwo. Mogą one stanowić nawet 40% wszystkich wydatków przedsiębiorstwa. Każdy logistyk czy właściciel firmy transportowej zdaje sobie sprawę, że na opłacalność wykonywanej usługi wpływ ma wiele czynników, niekiedy takich, o których na co dzień się nie pamięta. 

W takim przypadku warto podsumować cały koszt transportu, biorąc pod uwagę nie tylko pracowników, koszty paliwa i eksploatacji pojazdu, ale także bardziej szczegółowe koszty związane z prowadzeniem działalności. Mimo podobnych wydatków w firmach przewozowych, nie istnieje jeden uniwersalny wzór na obliczenie kosztów transportu. Każda firma bierze pod uwagę różne parametry dlatego warto wybrać taki kalkulator transportu drogowego, który najlepiej odpowiada na potrzeby naszej działalności. 

Jak obliczyć koszty transportu?

Poniższy kalkulator kosztów transportowych pozwala na obliczenia średniej stawki za realizowanie zleceń w przeliczeniu na kilometr lub milę. Aby obliczyć stawkę transportową, należy uzupełnić pola związane z wydatkami. Jeśli masz uwagi lub pomysły na rozbudowanie kalkulatora, zapraszamy do kontaktu 🙂

Jednostki

Nazwa kosztu cena za 1km uwagi
miesięcznie rocznie
Dystans – km    
Paliwo (cena brutto) za 1 litr Spalanie /100 km
Opłaty drogowe    
Podatek drogowy    
Ubezpieczenie przewoźnika OCP Kwota za jeden samochód  
OC + AC Kwota za jeden samochód  
Amortyzacja Kwota lat
Wynagrodzenie brutto    
Diety / premie    
Telefony    
Materiały eksploatacyjne bez paliwa oleje,płyny,filtry, przeglądy rejestracyjne, rocznie
TMS / inne oprogramowanie    
Opony komplet na 250 tys
Inne netto    
Puste przejazdy (%) wartość wyliczona przez instytut transportu samochodowego, jako przejazdy na naprawy, dojazdy z bazy na załadunek itp.
Kwota za: 1km    
Zysk (%) zysk na 1 km  
    CENA Z ZYSKIEM za 1 km  
Kalkulator kosztów transportu

Transport drogowy jest najpopularniejszą metodą przewozu towarów w Europie, a jego wykorzystanie stale rośnie. Według danych Eurostatu w 2021 r. przewieziono 1 145 mld tkm drogowego transportu towarowego w UE, co stanowi wzrost o 6,8% w porównaniu z 2020 r. Co więcej, za prawie dwie trzecie całkowitego tonażu przewiezionego w UE odpowiadały Niemcy, Francja, Hiszpania, Polska i Włochy.

Wyzwania branży transportowej

Mimo ciągłego wzrostu, branża transportu drogowego mierzy się z wieloma wyzwaniami. Z jednej strony, firmy przewozowe odczuwają duże zapotrzebowanie na swoje usługi. Zwiększenie popularności zakupów internetowych, przełożyło się na rozwój branży e-commerce oraz większe zapotrzebowanie na transport towarów. Z drugiej strony, wiele firm musi mierzyć się ze skutkami pandemii, wojny i rosnącej inflacji, a wchodzące w życie przepisy Pakietu Mobilności nie ułatwiają prowadzenia działalności transportowej.

Jednym z najbardziej zauważalnych problemów, jest niedobór kierowców zawodowych, o czym branża mówi od dawna. Problem nasiliła wojna w Ukrainie, gdyż duża część kierowców wykonująca transport po Europie, musiała porzucić pracę i wyjechać, aby bronić swojego kraju.

Kolejnym utrapieniem dla przewoźników jest Pakiet Mobilności. Zawarte w nim przepisy, mają regulować kilka obszarów firm transportowych, między innymi pracy i odpoczynku kierowców. Wymaga on m.in. konieczności powrotu kierowcy do kraju w którym mieszka, nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. A ze względu na konieczność wypłacania pełnego wynagrodzenia dla delegowanych pracowników, podniosą się koszty pracy, co dodatkowo przełoży się na jeszcze większe wydatki przewoźników.

Aktualne ceny paliw, to kolejny duży problem pogłębiający kryzys w firmach transportowych. Jako, że mogą one stanowić nawet 40% wszystkich wydatków przedsiębiorstwa, to
dla wielu firm koniecznością będzie znaczne cięcie innych wydatków przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obsługi.

Firmy transportowe już teraz poszukują metod na generowanie większych oszczędności.

Co wpływa i jak można redukować koszty transportu?

Na koszty transportu wpływ ma wiele elementów. Głównym wydatkiem jest paliwo, ale oprócz tego fundusze potrzebne są na wynagrodzenie pracowników, zakup i serwis floty pojazdów, podatki i ubezpieczenia, a także opłaty drogowe. Wiele opłat da się zminimalizować, nie tracąc przy tym na jakości wykonywanych usług.

Przede wszystkim w redukcji kosztów, warto przyjrzeć się optymalizacji tras przejazdu a także stylu jazdy kierowcy, co może przełożyć się na mniejsze spalanie paliwa. Pomoże w tym także regularne sprawdzanie stanu technicznego pojazdów i wczesne wychwycenie ewentualnych usterek.

Podczas poszukiwania oszczędności warto także przyjrzeć się wyborze właściwego pojazdu, co jest szczególnie istotne przy transporcie drobnicowym. Bardziej optymalne rozłożenie palet na naczepie, może wskazać, że fracht zmieści się na mniejszej przestrzeni niż początkowo zakładano.

Inna kwestia to ewentualne mandaty. Koszty są duże i mogą być przykre w skutkach. Planując załadunek dobrze uwzględnić zarówno dopuszczalną masę całkowitą jak i naciski na osie, aby uniknąć kary.

Sięganie po nowe technologie może być jednym ze sposobów na generowanie większych oszczędności. Systemy telematyczne, TMSy, planery tras czy aplikacje do planowania załadunku, mogą pomóc w optymalizacji procesów, a co za tym idzie zmniejszeniu kosztów.

Projekt załadunku przygotowany w Goodloading

Najnowsze posty: