Nowe technologie

Ekologiczne rozwiązania w transporcie towarów

goodloading-Ecological-solutions-in-the-transport-of-goodsPonad jedna czwarta gazów cieplarniach emitowanych przez kraje Unii Europejskiej, pochodzi z transportu. Przyczyniając się do zwiększania efektu cieplarnianego oraz zanieczyszczenia powietrza stanowi główne źródło negatywnych oddziaływań na środowisko.

W szczególności dotyczy to transportu drogowego, który w wyniku spalania paliw emituje szkodliwe dla planety substancje. Ponad 70% emisji gazów cieplarnianych emitowanych z gałęzi transportu pochodzą z transportu drogowego.

Normy wprowadzane przez Unię Europejską jako odpowiedź na zwiększającą się emisję gazów cieplarnianych z transportu

Jak wynika z danych Europejskiej Agencji Środowiska, w ostatnich latach zmniejszyła się emisja gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów gospodarki, oprócz transportu. Jest to spowodowane coraz większą liczbą pojazdów i zwiększeniem się mobilności Europejczyków. Jako cel Unia Europejska postawiła sobie ograniczenie emisji z transportu o 60% do 2050 r. w porównaniu z rokiem 1990. Jest to dość optymistyczna wizja, w której spełnieniu mają pomóc wprowadzane przez UE normy i przepisy. Polityka zrównoważonego transportu prowadzona przez Unię Europejską, zakłada takie działania jak promowanie alternatywnych źródeł energii, zaostrzanie norm dotyczących emisji spalin, a także promowanie takich środków transportu, które zużywają mniej paliwa niż samochody czy ciężarówki. Ograniczenia dotyczą nie tylko samochodów osobowych, ale także ciężarówek, które odpowiedzialne są za 38% emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu.

Odpowiedzialność za planetę jest istotną kwestią dla wielu branż. Także branża transportowa poszukuje i wybiera rozwiązania, które mają ograniczyć negatywny wpływ ich działalności na środowisko. Coraz większe zapotrzebowanie na usługi związane z przewozem towaru wpływa na szybki rozwój transportu, dlatego ważne jest poszukiwanie ekologicznych rozwiązań, które nawet w niewielkim stopniu mogą przyczynić się do zmniejszenia się negatywnego wpływu transportu na kondycję naszej planety. Większość z dostępnych rozwiązań przynoszą korzyści nie tylko środowisku, ale także firmom, które będą mogły generować większe oszczędności.

Optymalizacja transportu, ecodriving

Optymalne planowanie transportu przyczynia się do zmniejszenia liczby przewozów, co z kolei przekłada się na redukcję emisji CO2. W optymalizacji transportu mogą pomagać TMSy (Transport Management System), które analizują przebieg transportu i pomagają w planowaniu tras czy monitoringu zleceń. Ważne jest także planować trasy wybierając najkrótszą możliwą trasę lub tak, aby uniknąć godziny szczytu i stania w korku. Zmniejszenie pustych przebiegów i lepsze wykorzystanie przestrzeni to istotna kwestia przy załadunku. Aplikacja Goodloading, wskaże najmniejszą przestrzeń, która pomieści dany towar oraz pomoże optymalnie rozłożyć ładunki maksymalnie wykorzystując powierzchnię naczepy.

Coraz popularniejszy staje się także ecodriving, w którym firmy widzą korzyści nie tylko dla środowiska ale także dla ich portfela. Kierowca, który potrafi jeździć według tej zasady, będzie spalał mniej paliwa, co przekłada się na mniejszą emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Dlatego, spora część urządzeń telematycznych zawiera nawet część grywalizacyjną gdzie kierowcy wzajemnie widzą rankingi spalania, a zwycięzca otrzymuje najwyższą premię.

O ile to możliwe, lepszą alternatywą dla transportu drogowego, jest transport morski. Jest to jedna z najbardziej przyjaznych środowisku forma transportu, która przyczynia się zaledwie do 13% emisji CO2 przez sektor transportu.

Alternatywne paliwa i ekologiczne opakowania przyszłości

Najbardziej popularnym z ekologicznych rozwiązań jest wykorzystanie alternatywnych paliw czyli energii elektrycznej, wodoru, biopaliw, paliw syntetycznych i parafinowych, gazu ziemnego (CNG i LNG) oraz gazu płynnego LPG. Prognozuje się, że paliwem przyszłości będzie prąd, bowiem sprzedaż samochodów elektrycznych z roku na rok rośnie. Na ulicach pojawiają się hybrydowe ciężarówki produkowane przez takie koncerny jak MAN czy Scania. Z kolei ciekawą alternatywą dla paliw są biopaliwa np. wytworzone z fusów kawy, wykorzystywane w Londyńskich autobusach.

Ekologiczne rozwiązania mogą dotyczyć nie tylko samego transportu, ale wykorzystanych opakowań. Ciekawym rozwiązaniem są palety z łupin kokosa, które do tej pory traktowano jako odpad. Łatwiej dostępne są jednak opakowania wykonane z tektury, które stosunkowo szybko się rozkładają, a jeśli są dobrze wykonane, to możliwe jest ich ponowne użycie. Do wypełniania miejsca w pudełka coraz częściej stosuje się papier czy gazety, zamiast folii bąbelkowej lub plastikowych torebek wypełnionych powietrzem.

Najnowsze posty: