Palety

Paletyzacja – ręczna czy z wykorzystaniem technologii?

Paletyzacja to kluczowy element procesu magazynowania i transportu. Wykorzystanie technologii może być bardzo przydatne, szczególnie, że logistykom zależy na zwiększeniu efektywności całego procesu. Coraz więcej firm podczas paletyzacji zwraca się w stronę technologii i rezygnuje
z tradycyjnych rozwiązań. Z drugiej strony ręczna paletyzacja i planowanie załadunku są powszechnie stosowane w mniejszych przedsiębiorstwach, gdzie nie ma potrzeby korzystania z automatycznych maszyn. Co zatem jest lepszym sposobem? A może istnieje pośrednie rozwiązanie?

Czym jest paletyzacja?

Paletyzacja to proces, w którym ładunki są układane na palecie w sposób umożliwiający ich łatwe przemieszczanie i transportowanie. Produkty mogą być ustawiane na palecie w różny sposób,
w zależności od ich kształtu, wielkości i wagi. Mogą być ułożone w szeregi, kolumny lub warstwy.
Przy prawidłowej paletyzacji najważniejsze jest, aby produkty były w pozycji bezpiecznej i stabilnej.

Kluczowym aspektem w kwestii paletyzacji jest również optymalne ułożenie produktów na paletach.
Ze względów bezpieczeństwa, towar musi być rozłożony równomiernie, dlatego najlepiej żeby jego środek ciężkości został skierowany do centrum palety. Ważne jest także, aby produkty nie wystawały
poza paletę. Po załadowaniu towaru powinien on zostać zabezpieczony. Najczęściej wykonuje się
to poprzez owinięcie folią stretch. Dzięki odpowiedniemu rozłożeniu towaru możliwe jest zmniejszenie ilości zajmowanego miejsca, co skutkuje mniejszymi kosztami, większymi możliwościami załadunku i bezpieczeństwem pracowników magazynu.

Ręczna paletyzacja

Ręczna paletyzacja polega przede wszystkim – jak można wywnioskować od nazwy – na użyciu siły własnych mięśni. Pomocą służą w tym procesie narzędzia takie jak wózki widłowe, dźwigi
oraz transpaleciarki. Pracownicy magazynu ręcznie układają towar na palecie zgodnie z podanymi wymaganiami i wytycznymi.

Zalety ręcznej paletyzacji:

 1. Możliwość dostosowania procesu paletyzacji do specyfiki danych ładunków oraz indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.
 2. Niskie koszty – nie trzeba inwestować w drogi sprzęt ani konserwację maszyn.
 3. Elastyczność – pracownik magazynu może szybko dostosować proces paletyzacji do zmieniających się potrzeb produkcji.

Wady ręcznej paletyzacji:

 1. Wysokie ryzyko urazów związanych z ręcznym przenoszeniem ciężkich przedmiotów. Zagrożenie
  dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
 2. Możliwość powstawania błędów i nieprawidłowego układania towarów na palecie, co może prowadzić do uszkodzenia produktów podczas transportu.
 3. Ograniczenie wydajności i dłuższa realizacja zlecenia, ponieważ proces ręcznej paletyzacji jest mniej efektywny i bardziej pracochłonny niż automatyczna paletyzacja.

Paletyzacja robotem

Czym są paletyzatory?

Paletyzatory to urządzenia robotyczne, które automatycznie układają towar na palecie, zgodnie
z zaprogramowanym wzorem. Są wykorzystywane w dużych zakładach produkcyjnych, magazynach
i fabrykach. Paletyzatory są tak zaprogramowane, aby szybko i precyzyjne zapakować produkty na palety.

Rodzaje paletyzatorów

Każdy magazyn ma inne potrzeby, dlatego zostały zaprojektowane przeróżne rodzaje paletyzatorów:

 • Paletyzator warstwowy – ustawia produkty warstwowo na palecie. Są zazwyczaj umieszczane
  na taśmie transportowej lub w specjalnym pojemniku, a następnie przesuwane do palety.
 • Paletyzator spiralny – umieszcza produkty na palecie w spiralny sposób, umożliwiając zwiększenie ilości towarów na palecie. Jest także wykorzystywany w przypadku produktów o nieregularnym kształcie, które trudno jest ułożyć w tradycyjny sposób.
 • Paletyzator kolumnowy – układa produkty na palecie w kolumnach. Są zazwyczaj przekazywane
  z taśmy transportowej na specjalny stołek, który następnie przenosi je na paletę.
 • Paletyzator wieloformatowy – ten rodzaj paletyzatora umożliwia paletyzację różnych rodzajów produktów bez potrzeby zmiany programowania urządzenia. Może obsługiwać produkty o różnych kształtach i rozmiarach, co pozwala na większą elastyczność i wydajność procesu.
 • Paletyzator zrobotyzowany – wykorzystuje roboty przemysłowe do układania produktów na palecie. Roboty przemysłowe są wyposażone w specjalne chwytaki, które pozwalają na przenoszenie
  i ustawianie produktów w wybrany sposób. Paletyzator zrobotyzowany jest bardzo precyzyjny
  i skuteczny, a także umożliwia elastyczne ustawianie produktów na palecie.

Zalety korzystania z technologii:

 1. Poprawa bezpieczeństwa pracowników, ponieważ większość paletyzatorów działa w sposób całkowicie automatyczny, co zmniejsza ryzyko urazów związanych z ręcznym układaniem towarów.
 2. Mniejsze ryzyko popełnienia błędów i uszkodzeń ładunków, ze względu na zaprogramowane
  w paletyzatorach równomierne rozkładanie ładunków minimalizujące szkody.
 3. Oszczędność czasu i kosztów, ponieważ paletyzator może pracować w sposób ciągły, 24 godziny
  na dobę, bez potrzeby przerw na odpoczynek.

Wady korzystania z technologii:

 1. Wysokie koszty zakupu i konserwacji maszyn.
 2. Konieczność zapewnienia odpowiednio dużej powierzchni magazynowej, aby pomieścić paletyzatory i zapewnić im przestrzeń do wykonywania pracy.
 3. Możliwość uszkodzenia produktów, jeśli paletyzator nie jest poprawnie skonfigurowany
  lub obsługiwany.

Czy istnieje rozwiązanie pośrednie? System do paletyzacji.

Proces paletyzacji zaczyna się przede wszystkim od planowania załadunku. Tutaj również można wykorzystać nowoczesne systemy. Jednym z dostępnych narzędzi jest aplikacja Goodloading. Wprowadzając ładunki na paletę w aplikacji, można na bieżąco obserwować, jak będzie się komponowała z innymi ładunkami w ciężarówce lub w kontenerze. W tym samym czasie można wypróbować różne kombinacje w układzie produktów na palecie oraz sprawdzić, czy nie została ona przeciążona. Aplikacja pozwala zaplanować załadunek tak, aby najbardziej optymalnie wykorzystać daną przestrzeń.

Posiadając takie funkcje, aplikację można wykorzystać przy paletyzacji ręcznej, przekazując wygenerowane w dokumencie PDF instrukcje załadunkowe pracownikowi. Jak i również zintegrować Goodloading
z zaawansowanymi systemami WMS (Warehouse Management System).

Wszystkie rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Ciężko w takiej sytuacji jest ocenić, które byłoby lepsze. Każdy logistyk zna jednak możliwości swojej firmy i wybierze taką formę paletyzacji, jaka będzie im odpowiadała. W tej sytuacji nie ma lepszego ani gorszego wyboru.

Najnowsze posty: